JUDISK LOBBY. Jewish Community in Vienna kräver nu samhällets ”kraftfulla konfrontation” med förövarna av eskalerande illdåd såsom ”vilda antisemitiska lögner” och ”antisemitisk vandalism”.

Foto: CC public domain.

Österrike drabbades enligt en färsk rapport under 2020 av ”ett rekordantal antisemitiska incidenter” – och detta ”trots omfattande nedstängningar med anledning av Covid-19”.

De 585 rapporterade incidenterna representerar en sexprocentig ökning jämfört med 2019, skriver Jewish Community in Vienna (JCV),  en intresseorganisation för judar i Österrike i sin årsrapport, som offentliggjordes på måndagen.

Fysiska angrepp” ska nästan ha fördubblats från sex till elva.

Organisationen började, berättas det i rapporten, ”övervaka de antisemitiska hatbrotten i landet” för nitton år sedan.

Vilda antisemitiska lögner måste konfronteras
Antalet fall av ”antisemitisk vandalism” minskade enligt rapporten förra året visserligen till 53 från 78 under 2019, men antalet ”hot” ökade däremot från 18 till 22.

Kategorin ”förolämpningar på gatan” såg en dramatisk ökning till 364 incidenter från 239 året innan.

Vilda antisemitiska lögner” spreds förra året i synnerhet på internet samt ”vid åtskilliga demonstrationer” upplyste Oskar Deutsch, president för JCV, det österrikiska folket om i samband med att rapporten offentliggjordes. Han fortsatte:

Sådana här uttalanden kan leda till en upptrappning av angreppen, om vi inte med kraft konfronterar dem.

I fyrtio procent av ”de dokumenterade fallen” förra året uppges ”förövarnas motiv” vara ”okänt”.

”Islamister” längst ner på lista över förövarkategorier
Bland de sextio procent där ”motiven är kända”, tillskrivs i rapporten femtiofyra procent ”högerextrema förövare”, tjugofyra procent ”vänstern” och tjugo procent ”islamister”.

Två incidenter bedöms av rapportens författare vara så allvarliga att var och en av dem ges en separat beskrivning:

I mars 2020 ska en synagogbesökare iförd kippah ha attackerats utanför sin bil i Wien av en man, som slog sönder hans glasögon och kallade honom för ”judesvin”.

Två tonåringar uppges senare samma månad i Graz ha slagit till en 16-årig pojke av den påstådda orsaken att han bar ett hängsmycke i form av en davidsstjärna. Ynglingarna ska därvid ha benämnt 16-åringen ”skitjude”.

Bland kategorier representerande ”förövare av antisemitiska illdåd” saknas i rapporten bland annat grupperna ”judar” och ”rabbiner”.


  • Publicerad:
    2021-04-28 19:05