JUDISK MAKT. Nordiska motståndsrörelsen är en ”terrororganisation” enligt judisk makt-ledaren Helle Klein.

Helle Klein (CC 3.0)

I en ledarartikel i Dagens arbete, Hög tid att stoppa NMR, skriver judisk makt-ledaren Helle Klein att Nordiska motståndsrörelsen är en ”terrororganisation”. Anledningen är att Nordiska motståndsrörelsen ska ha ”slagit ner folk, förstört montrar och spridit sitt antisemitiska hat under Almedalsveckan i flera år nu”.

Klein beklagar sig över att ”hatattackerna” inte lett till några fällande domar, vilket i juridisk mening innebär att inga brott har begåtts. Hon menar att ”det är inte klokt” att polisen väljer att göra egna bedömningar när de försöker styrka brott och att regeringen istället borde förlita sig på vad mainstream-media skriver.

”Nu är det upp till bevis för Januariavtalets parter om de vackra orden om att bekämpa extremism ska få politiska konsekvenser. NMRs härjningar är ett hot mot demokratin och måste stoppas”

Klein skriver vidare att Almedalen handlar om både möte och åsiktsbrytning. Detta gäller dock enbart för ”demokratiskt sinnade personer”, medan oliktänkande grupper ska förbjudas.

”Är det verkligen i demokratins intresse att låta en nazistisk antidemokratisk terrororganisation kapa ett arrangemang som handlar om den politiska demokratins essens, nämligen mötet och åsiktsbrytningen mellan demokratiskt sinnade personer?”

Enligt Klein innebär Nordiska motståndsrörelsens medverkan på Almedalen ”de facto en begränsning av RFSL:s, människorättsorganisationers, handikapporganisationers, opinionsbildares, politikers och journalisters möjlighet att verka fritt.” På vilket sätt detta sker utvecklar hon inte. Däremot har RFSL och fyra riksdagsledamöter från Vänsterpartiet frivilligt valt att avstå från medverkan under Almedalen tack vare Nordiska motståndsrörelsen.


  • Publicerad:
    2019-06-29 17:10