JUDISK MAKT. Brittiska Labourpartiets ledare Jeremy Corbyn bör ”offras” säger en gammal ledare för Board of Deputies of British Jews.

Judisk maktledare Lionel Kopelowitz.

En före detta ledare för den judiska maktorganisationen Brittiska judars fullmäktiges råd (Board of Deputies of British Jews – BoD), Lionel Kopelowitz, talade den 19 maj inför sin organisation som höll ett möte.

I sitt tal uppmanade han sin organisation att se till att Labourpartiets ledare Jeremy Corbyn ”skulle offras”. ”Offra honom!”, sade Kopelowitz.

— Ordet Corbyn är väldigt passande för honom, eftersom Corbyn på hebreiska är ”korban” vilket är ett offer, och jag tycker att vi ska offra honom för alla problem han har orsakat, sade Kopelowitz.

Kopelowitz tal fick mötesordföranden att omedelbart ingripa.

— Jag vill bara påminna dig om att du sänds live, sa hon i bestämd ton, samtidigt som mötesdeltagarna log och skratt hördes från publiken.

Jeremy Corbyn har bland annat uttryckt stöd för BDS-rörelsen som med fredliga medel uppmanar till bojkott av israeliska företag. Syftet är att stödja det palestinska folket i deras kamp mot Israels förtryck.

Till en internetbaserad vänsterpublikation – The Canary – uttryckte senare en professor på Londons handelshögskola, Jonathan Rosenhead, ett visst obehag för det som sades under BoD:s möte.

— Människooffer definieras som dödandet av en eller fler människor, vanligen som ett offer till en gudom som en del i en ritual. Vilken sorts gud är det som BoD:s tidigare ordförande vill blidka?

Judisk makt med gamla anor
Enligt Wikipedia utgör Board of Deputies of British Jews den huvudsakliga representativa organisationen för den judiska församlingen i Storbritannien.

Organisationen grundades år 1760. Sefardiska judar från Spanien och Portugal bildade därigenom en stående kommité för att ”hylla” och ”stödja” kröningen av kung George III.

Kort därefter bildade ashkenazijudar från central- och östeuropa den egna Hemliga kommittén för offentliga angelägenheter (Secret Committee for Public Affairs) i syfte att hantera viktiga politiska frågor som kunde uppkomma, och för att säkerställa judarnas intressen både i det brittiska öriket och i dess kolonier.

Enligt Wikipedia ”verkar det som” att de senast på 1810-talet sammansmälte till en enda organisation.

Google anger bara att BoD är en ”religiös organisation”.

Källor:
Youtube/Palestine Revolutionary United Front 48
Wikipedia/Board of Deputies of British Jews


  • Publicerad:
    2019-05-30 13:10