JUDISK MAKT I landet, som sedan 2002 varit den enda latinamerikanska medlemmen av IHRA, ägnar sig det mest prestigefyllda universitetet nu officiellt åt bekämpning av ”antisemitism” och ”nazism”.

Juridikinstitutionen vid University of Buenos Aires har bildat ett ”institut för bekämpning av antisemitism” kallat The Observatory on the Fight Against Antisemitism.

Institutet har till uppgift att ”rådge lokala och internationella institutioner, utbilda jurister och advokater, samt att förse behövande med de rättsliga instrumenten för att bekämpa antisemitism”.

Vidare ingår i institutets uppgifter att ”detektera och analysera antisemitism i pressen, sociala medier, offentliga tal av politiker och tjänstemän och inom utbildningsväsendet”. Verksamheten kommer att ledas av Juan Travieso, lärare vid juridiska institutionen.

Vid en installationsceremoni online på Youtube i onsdags förklarade Travieso att han ”har analyserat hur domare, advokater och forskare tänkte och agerade under nazismen”.

Han fortsatte:

“Domare kan inte stoppa den kulturella degraderingen, men vi – lagens män och kvinnor – kan motsätta oss...nazistbeteenden och hatfulla kommentarer”

Travieso tillade att ”ett övningsseminarium om Förintelsen lett av Yad Vashem i Jerusalem varit en stor inspirationskälla” för honom själv.

Invigningsceremonin inkluderade framförda hälsningar och meddelanden från Israels ambassadör i Argentina Galit Ronen, från företrädare för DAIA, den övertäckande judiska paraplyorganisationen i Argentina – samt även från Simon Wiesenthal Center.

De tre judiska ledarna verksamma i Argentina påtalade med stolthet att de alla tagit sin examen vid just denna institution och detta universitet.

Universitetet är det största och mest prestigefulla i Argentina med sina över 300 000 studenter och man framhäver ofta och gärna sina fem nobelpristagare.

Lärosätets juridikinstitution är över 200 år gammal och hyser för närvarande 28 000 studenter.

Sedan 2002 har Argentina av internationell judenhet framhållits som ”den enda latinamerikanska medlemmen av International Holocaust Remembrance Alliance”.

I oktober förra året antog University of Buenos Aires officiellt IHRA:s definition av antisemitism, enligt vilken kritik mot staten Israel utgör – antisemitism.