JUDISK MAKT. ”Vi måste krossa äktenskapet och föräldraskapet” och ”den bästa lösningen på det är att ersätta de heterosexuellas giftermål med homosexuella giftermål”, säger israelisk Labourpolitiker.

Merav Michaeli under en föreläsning i Jaffa, Israel.

Enligt allt fler länders lagstiftning är det numera lagligt för homosexuella att ”gifta sig”, även i så kallade kristna kyrkor.

Nu är det dags att gå ett steg längre och helt byta ut de heterosexuella giftermålen för att istället endast ha homosexuella. För barnens skull. Det säger Merav Michaeli, före detta journalist på israeliska tidningen Haaretz och numera politiker i Knesset för israeliska Labourpartiet, till ABC under en föreläsningsturné som nyligen tog henne till Australien.

— Kärnfamiljen, som vi känner den, är tyvärr den minst trygga platsen för barn, säger Michaeli med ordval som ekar av sjuttiotalets judiska feminister som Diana Trilling, Betty Friedan och Susan Sontag.

— Data visar att ungefär vart femte barn utsätts för någon form av övergrepp, sexuella, fysiska, psykiska, säger Michaeli. Problemet är männen, för äktenskapet är en manlig institution. Genom att stoppa heterosexuella äktenskap undviker man patriarkatets förtryck av familjen. Med endast homosexuella äktenskap försvinner alla former av ojämlikheter som härrör från skillnaderna mellan män och kvinnor, säger hon.

I ett idealiskt samhälle parar sig män med män och kvinnor med kvinnor. Personen som tar ansvar för barnet, och det måste någon av dem göra, måste uppfylla särskilda kriterier som staten ska besluta om. I sann demokratisk anda ska alla komma överens om vad det innebär att vara en bra förälder. Statens uppgift ska vara att se till att den som ansvarar för barnens uppväxt motsvarar de kriterierna, säger politikern.

I förlängningen kommer detta att innebära att samhället är förberett på den tekniska utveckling som kommer att innebära att de gamla förtyckande patriarkala strukturerna som styr över barnalstrandet försvinner. Spädbarn kommer att födas under ideala laboratorieförhållanden, och endast efter statens godkännande. Då kommer äntligen de heterosexuellas biologiska övertag, nämligen den att själva kunna alstra barn, att anses bryta mot de homosexuellas principer om lika rättigheter och lika värde. Trots allt kan staten inte avgöra vilka fertila heterosexuella par som är lämpliga att göra barn så länge de får lov att bli gravida utan licens, säger den judiska labourpolitikern.

Källa:
The Nuclear Family Threat


  • Publicerad:
    2018-06-02 17:00