MEDIA. Den judiska-liberala tidningen Göteborgs-Posten skriver på ledarplats att den liberala demokratins vapen måste vara att förbjuda andra åsikter. ”Det skulle inte göra Sverige till ett mindre öppet samhälle”.

Göteborgs-Posten styrs av den judiske sionisten Peter Hjörne och hans mediekoncern Stampen.

Göteborgs-Posten har på senare tid fått en del beröm av så kallade Sverigevänner för att tidningen utmanat den politiska korrektheten, främst genom några ledarartiklar från den politiska redaktören Alice Teodorescu.

Att GP framstår som anti-PK på ledarplats kan dock ses som ett uttryck för ’damage control’ och ett försök att suga till sig massinvandringskritiska svenskar innan alternativmedia når dem. I själva verket vill den judisk-liberala tidningen förbjuda svenskar från att organisera sig i organisationer som kämpar för det svenska folket. Bland annat ska raslagen ”hets mot folkgrupp”, som riktar sig mot svenskar och särskilt skyddar minoritetsgrupper, kunna användas. I andra fall bör medlemskap i misshagliga organisationer kriminaliseras helt.

Det är ledarskribenten Mathias Bred som idag skriver artikeln ”Nynazister ska sitta i fängelse” med en ingress som lyder: ”Sverige skulle inte bli en sämre demokrati om medlemskap i nynazistiska organisationer kriminaliserades.” Redan inledningsvis görs klart att det är Nordiska motståndsrörelsen som åsyftas, men artikeln berör även nationalsocialistiska åsikter i sig.

Mathias Bred vill kriminalisera åsikter.

En anledning till att nationalsocialister utgör ett hot är för att dess framväxt gör att den liberala demokratin framstår som svag. Därför måste den liberala demokratin kunna sätta oppositionen i fängelse.

”I första hand är vit makt-grupperna ett hot mot enskilda människor som kommer i dess väg. Men i förlängningen hotar man också demokratin. Kanske inte genom att de själva kan bli en verklig politisk kraft. Snarare genom att de bidrar till ett samhällsklimat där demokratin upplevs som svag och otillräcklig.”

Mathias Bred hänvisar sedan till den judiske filosofen Karl Popper, som eftersträvade kosmopolitism och rasblandade världsmedborgare i sin vision om ”det öppna samhället”. Open Society har bland annat inspirerat den judiske ”filantropen” och rovkapitalisten George Soros.

Men Popper la också in brasklappen om att ”en gränslös tolerans kommer med automatik leda till toleransens avskaffande”, vilket är en åsikt som GP-skribenten delar. Den liberala demokratin får alltid göra avsteg från yttrandefriheten när man upptäcker ”en hotande företeelse”.

Bred skriver sedan att Nordiska motståndsrörelsen ”knappast något annat mål än att utöva våld och störta demokratin” men utvecklar inte detta vidare. Att på godtyckligt vis förbjuda en politisk organisation skulle inte göra den liberala demokratin till hycklare:

”Att kriminalisera medlemskap i en sådan organisation skulle inte göra Sverige till ett mindre öppet samhälle.”

Mathias Bred fortsätter att sprida desinformation genom att hävda att den finske aktivisten Jesse Torniainen misshandlade en person till döds trots att tingsrätten konstaterade att Torniainen inte var skyldig till Jimi Karttunens död.

Samma organisation som kan knytas till sprängningarna i Göteborg misshandlade i höstas en person till döds i Helsingfors.

Efter att ha ägnat huvuddelen av artikeln till att tala om ”våldsbejakande grupper” och ”gränsen för samhällets tolerans” framgår i slutet med tydlighet att det är åsikterna i sig som ska rendera i kriminalisering och fängelsestraff. Den antisvenska åsikts- och raslagen ”hets mot folkgrupp” bör användas mer frekvent för att uppnå ”det öppna samhället” enligt Mathias Bred.

”Men det finns också andra sätt att försvåra för nynazisterna. Vi får inte glömma att de är en grupp som gynnas av att Sverige har ett underdimensionerat rättsväsende, med för få poliser och för låga straffvärden för till exempel misshandel och vapenbrott. Om det fanns resurser att följa upp alla misstänkta fall av hets mot folkgrupp och om domstolarna slutade tillämpa straffrabatt vid upprepad brottslighet skulle nog många av nynazisterna sitta bakom lås och bom.”

Källa:
”Nynazister ska sitta i fängelse”


  • Publicerad:
    2017-02-05 22:14