JUDISK MAKT V-politikern Lena Rosén tvingas lämna sina uppdrag efter att ha försvarat föredrag om globalistisk tyranni.

Det var den 29 augusti som ett föredrag hölls i Ronneby kommuns lokaler under ämnet ”Hotet mot mänskligheten”. I inbjudan till föredraget, som anordnades av den lokala föreningen Livskraft, framgår att det går ut på att globalisterna i världen vill skapa ett totalitärt samhälle och att man använder sig av bland annat en ”simulerad pandemi” och det ”största valfusket i USA:s historia” för att nå dit.

Att någon ifrågasätter globalisterna har fått judisk makt-lobbyn att både kräva uteslutningar och att kommunen ska bryta mot lagen. Detta då det framkommit att en vänsterpartisk politiker, Lena Rosén, är styrelseledamot i Livskraft och att föredragshållaren själv är Jüri Lina, en författare som skrivit ett flertal böcker om världens makthavare.

Efter föredraget har Blekinge Läns Tidning, den antivita stiftelsen Expo samt den officiella judiska lobbyn i Sverige hetsat mot Vänsterpartiet och Ronneby kommun som upplåtit kommunens lokaler till den lokala föreningen. Bland annat har Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, krävt att Ronneby inte hyr ut lokaler till föreningar som den judiska lobbyn inte tycker om. Detta efter att kommunen påpekat att något sådant vore ett brott mot föreningsfriheten och svensk lag.

Judiska centralrådet har även kontaktat Vänsterpartiet där man enligt SKMA ”ser fram emot ett tydligt avståndstagande från Vänsterpartiet”. Kort därefter meddelade Vänsterpartiet den judiska lobbyn att det var ”oacceptabelt och oförsvarbart” att anordna föredrag med personer som judisk makt-lobbyn utpekar som antisemiter och att Lena Rosén valt att lämna sina uppdrag för Vänsterpartiet.

Trots att Vänsterpartiet sparkat ut en av deras förtroendevalda, tillika en folkvald politiker, anser SKMA att det inte är tillräckligt.

"Att Lena Rosén inte längre har några förtroendeuppdrag i Vänsterpartiet och att man kritiserar hennes agerande är bra. En ännu bättre och tydligare reaktion på det inträffade vore om Vänsterpartiet inte bara nöjde sig med att Rosén lämnar sina uppdrag utan också uteslöt henne ur partiet."