OY VEY. En plogbil har under vintern förstört judiska minnesmärken i Bærum. Huruvida det rör sig om antisemitisk plogning eller inte framkommer dock inte.

Flera judiska minnesmärken, så kallade stötestenar, har förstörts under vintern säger den norska lokaltidningen Budstikka och pekar ut en plogbild som syndabocken. Om motivet kan ha varit antisemitisk framkommer dock inte i artikeln.

Borgmästaren i Bærum, Lisbeth Krog, säger att hon blev ledsen av att se bilder på de förstörda stötestenarna och hon säger vidare till Budstikka att hon kommer att arbeta febrilt för att skadorna ska åtgärdas. Krog har också tagit kontakt med det judiska museet Oslo, som är de som ligger bakom projektet.

Dag Kopperud vid det judiska museet i Oslo säger att det totalt rör sig om nio ”stötestenar” som förstörst under vintern. Enligt Kopperud ska samtliga ha blivit påkörda av snöplogar. Huruvida det hela kan röra sig om en landsomfattande liga av antisemitiska plogbilschaufförer framkommer dock inte.

De så kallade stötestenarna är en projekt påbörjat av det judiska museet i Oslo för att minnas judar som deporterades från Norge under andra världskriget. Varje ”stötesten” ska representera en jude och är utformad som en gatusten med en mässingskylt där namn, födelseår, deportationsår och dödsdatum är ingraverat. Stenarna sätts därefter ner i marken i ett område med koppling till den aktuella personen. Totalt ska 425 stenar har placerats ut i Norge.

Källa:
Jødiske minnesmerker vandalisert av brøytebiler


  • Publicerad:
    2017-03-16 07:40