KULTUR. Gästskribenten Dan Rayner från England skriver om julens sanna natur och varför germanska folktraditioner är så viktiga.

jul

Med början under kommande juletid, som tar sin början med vintersolståndet, ta till dig den folkliga hängivenheten att hedra vårt folks framtid och förflutna likaledes.

Det är på tiden att du denna juletid deklarerar för dig själv ett löfte om ärlighet och ökad dedikation för vad som är det bästa för vårt folk. Att du med ett kolossalt mod och en gåtfull och extraordinär personlig motivation strävar efter vår ideala framtid som ett germanskt folk. Våra ideal, drömmar och våra avkommors framtid hänger på vår förmåga att kasta nytt ljus på kunskapen om vår rena, nedärvda rasliga kultur, spiritualitet, statskonst och därigenom vår sanna natur. Det hänger på att återställa vår sanna natur som uppnåtts genom en inspirerad och upplyst förståelse för vilka vi är och att genom det förverkligandet förvärva den nödvändiga viljan att sträva framåt och säkerställa vårt folks framtid.

Att informera oss själva om juletidens sanna natur är betydande av den anledningen att genom julens evolutionära (rasliga, etniska och kulturella) ursprung är det förstått att vi ska stärka och fira vårt folk, vår familj och vår tro på oss själva som ett germanskt folk. Detta är julens sanna innebörd och att få denna julgåva av sann förståelse är en mäktig gåva att låta sig och sitt folk inspireras av den extraordinärt eleganta och gåtfulla naturen av vår germanska kultur, spirituella djuphet och sofistikation.

Det är allmänt bekant för nästan hela den nordeuropeiska populationen att jul är en plagiaristisk handling. Det är fastlagt att jul är ett exempel på historisk kulturell subversion och manipulation som korrumperade och gradvis kom att omstörta vår tidigare naturliga nedärvda tro. Detta inkluderar juletid som progressivt inordnades i de [bedrägliga] kristna festligheterna som omger denna tid av året.

Jul, Jól, Yule, Yēola, eller Gēola är de olika nordgermanska uråldriga termerna som hänsyftar till det årstidsbundna firandet och den kulturella atmosfär som utvecklades i våra folkkulturer. Detta går i sitt tidigaste format tillbaka över tio tusen år i tiden vilket bevisas av synonyma vintersolståndsfiranden såsom Stonehenge och otaliga stenformationer som dateras till stenåldern och dess överlevande folktraditioner. [1]

Juletid kretsar kring solens vintersolstånd och varar i ett fortlöpande firande till januari, eller Æfterra Yēola som det står i anglo-saxiska källor, alternativt ända till mitten av januari som det står beskrivet i fornnordiska källor där den första halvan av januari kallades Jól.

”Jul är en germansk midvinterfestival… Namnet Yule eller en varierande form av det, syftar på den tidigaste perioden i en månad eller någon liknande tidsperiod som motsvarar slutet på det moderna kalenderåret”.

Yule är termen för firandets specifika titel, Yuletide är “tiden” eller julens årstid och varierade i längd ”mellan mitten av november och början av januari”. Detta i olika germanska-nordeuropeiska etniska och spirituella kulturer och folkliga kollektiva traditioner över tid. [3]

Historikern Bede skrev att Afterra Yeolas natt (December) den 25:e ursprungligen var känt ”som det hedniska ordet modranech, eller ’moderns natt’, på grund av de ceremonier som utfördes då under hela den natten”. [4]

Den 25:e hölls de rituella ceremonierna till disernas, valkyriornas och nornornas ära. Dessa ceremonier symboliserade firandet av alla våra rasliga förfäder genom vårt kvinnliga nedärvda folk och gudinnor (diser), symbolerna för vår värdighet att dö i strid (valkyrior) och ett firande och hyllande av vår tro och vårt öde (nornor). [5]

Jul varar idealt i tolv dagar. Vissa källor anger att jul varar under hela december månad, andra källor, såsom den anglosaxiske poeten Bede hävdar att jul pågår ända in i januari medan andra säger att jul inträffade under tre dagar efter vintersolståndet eller den ursprungliga midvinterfestivalen.

Tolkningen av de tolv dagarna säger att juletid pågår i tolv dagar efter vintersolståndet (det vill säga från den 21:e december till januari).

Detta är ett naturligt och vetenskapligt verifierbart system att använda sig av då det baseras på faktiska årtidsmässiga mått som markerar början av jul som på höjden av solens vintersolstånd och har därav en naturlig auktoritet. Den viktiga innebörden av juletidens säsong är än idag intakt, även om den kommersiella marknaden hakat på denna numer livlösa sekulära period av året. Denna livlöshet beror på de subversiva semitiskt kristna ingreppen som vattnat ur nästan all spirituell och religiös folklig mening.

Asatro är våra förfäders folkandlighet som ursprungligen inlemmade juletiden som en del av vår årliga rituella livsstil. [6] Asatro är nu i ett utmärkt läge att stiga upp och fylla det naturliga-kulturella tomrum vi omges av. Att den andligt definierade naturlig händelsen (Vintersolståndet med dess fullständiga jordrotation runt vår moder Sol) – från början förstådd, religiöst symboliserad och praktiserad av våra äldsta och renaste nordgermanska förfäder – fortfarande visar sig vara så fundamentalt viktig i den årliga rutinen för av varje enskild medlem i vårt folk, visar på vikten av att kämpa och åter hävda vårt folks förståelse för denna tid på året.

Det åligger oss att i denna tid av kamp, in  i den efterföljande evighet som vi ska säkra våra germanska ättlingar, att vid varje jultid från och med nu påminna vårt folk att den enda naturliga, och därför enda giltiga grunden för kulturella firanden och vår kultur i sig baseras på våra mest uråldriga etniska traditioner. Den mest essentiella del av våra existenser och vår ärade historia som gör att vi finns till, är den som uttrycks genom vår kollektiva folkliga och etniska andlighet som utvecklats under vår unika och extraordinära evolutionära historia.

Det är vår plikt att påminna våra förfinade, extraordinära och gåtfulla germanska folk om vilka de är under juletiden. Det är den största gåva du kan få, att förstå vem du är som germansk individ och att påminna familj och gemenskap om vilka de är och sedan fira denna gåtfulla germanska identitet. Detta var det bestyrkta syftet med julen för våra förfäder, en tid av förfädersdyrkan, fertilitetsdyrkan och solidaritet under denna höjdpunkt på vintern.

Den bästa gåva du kan få under hela julperioden är ett vaknat sinne och viljestyrka till att inormera och inspirera ditt germanska folk att stå i helig solidaritet med våra vackra, rasliga folkintressen och i sanning ädla förfädersarv. Att hjälpa till att väcka hela vårt eviga germanska folk, att hänsynslöst exponera de fasansfullt grymma och baktalande, skadliga, förnedrande och negativa marxistiska fördärvarna, judisk makt-politiker, media och finansbankirer, att hänsynslöst avslöja alla dem som försöker undergräva eller skada vårt folk, i ära för våra  förfäder och till försvar för våra efterkommande.

I alla tider på året och speciellt kring våra förfäders religiösa datum av betydelse bör vi låta våra förfäders naturliga folkandlighet inspirera oss att inse att det är den rasliga, och därmed naturligt-heliga, plikten för varje nordisk (germansk) medlem av vårt folk att stå upp trotsigt i stoiskt försvar av vår sanna fäderneärvda folkkultur. Genom att på ett aktivt, positivt och praktiskt sätt försöka informera alla medlemmar av vårt folk om julens sanna natur; den kulturella, politiska, historiska, andliga och därmed helt naturligt rasliga innebörden av den här tiden på året och den inspiration det ger oss att hedra vår familj, våra förfäder och att förbinda oss till eder av ära och handlingar för att säkra framtiden för våra älskade folkättlingar.

[1] Wikipedia, Yule, Theories and Interpretations, Wikipedia website, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Yule

[2]Wikipedia Germanic Calendar, Wikipedia website, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_calendar

[3]Orchard. A, Dictionary of Norse Myth and Legend, Cassell, 1997, page.187

[4] Bede, An Ecclesiastical History of the Anglo-Saxon folk, Canterbury, year 731 cited via http://en.wikipedia.org/wiki/M%C5%8Ddraniht#cite_note-WALLIS53-2

[5] Wikipedia, Modraniht, Wikipedia website, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/M%C5%8Ddraniht#cite_note-WALLIS53-2

[6] Rayner. D, What is Asatro?, AsatroNews/EnglishNews, September 2014, http://englishnews.org/asatroasatru/asatro.html

Av: Dan Rayner

Fakta: Dan Rayner

Dan Rayner är redaktör för hemsidan EnglishNews.org. Syftet med sidan är att ”återerövra vår nation och våra själar genom att inspirera och informera våra nordiska och germanska folk till handling och lojalitet”. Dan Rayner är även kunnig inom nordiska språk och har skrivit artikeln ovan specifikt för Nordfronts läsare. Originalartikeln går under rubriken ”Yuletide: The Meaning and purpose of the Yuletide festival and Season”.


  • Publicerad:
    2014-12-24 00:15