Dagens datum 24 december: Julen i det nationalsocialistiska Tyskland var både en familjär tillställning och en högtid i folkgemenskapens tecken.

hitler-jul-soldaterJulfesterna i det nationalsocialistiska Tyskland skiljde sig i flera avseenden från dagens julfiranden i västvärlden. Även om de tyska familjerna firade jul som vanligt i sina hem betonade man från ledningens håll att julfirandet också var en angelägenhet för hela tyska folket.

Under fredsåren, då tyskar fortfarande hade det fattigt efter Weimar-republikens kaosartade styre, anordnades julklappsinsamlingar för fattiga tyska barn. Under krigsåren uppmanades nära och kära att sända hälsningar till de tyska soldaterna vid fronten så att dessa skulle veta att de därhemma tänker på dem.

2009 publicerade Life Magazine färgbilder från ett julfirande i NS-Tyskland som ska ha tagits av Hugo Jaeger, en av Adolf Hitler personliga fotografer. Firandet ägde rum 1941 i München och förutom Hitler och partiledningen närvarade höga officerare samt officerskadetter inom SS.

hitler-jul1941

05 Scene from a Christmas party in Munich thrown by Adolf Hitler for his generals, 1941

02 Scene from a Christmas party in Munich thrown by Adolf Hitler for his generals, 1941

04 Scene from a Christmas party in Munich thrown by Adolf Hitler for his generals, 1941

Hitler deltog i flera andra julfiranden. Nedan ett firande från 1940 med medlemmar av Waffen-SS:

Bundesarchiv_Bild_101III-Weill-076-28_Angehörige_der_Waffen-SS_bei_Weihnachtsfeier

Hitler och två tomtar:

3024022-inline-hitler-regalo-natale-285955

Samtidigt som julfirandena var folkliga (i bemärkelsen festliga) användes de också för att understryka allvaret i den situation som Tyskland befann sig i och för att tjäna folkgemenskapen. Nedan en insamling av mat till fattiga tyskar:

Bundesarchiv_Bild_102-17313,_Berlin,_Weihnachtspakete_für_das_Winterhilfswerk

Nedan Joseph Goebbels som funktionär vid en insamling av julpaket till barn i Berlin 1936. Goebbels höll årliga jultal under krigsåren som till stor del berörde soldaterna vid fronten och uppmanade till att ”uttrycka vår kärlek till varandra och vår tro på allt som håller oss samman”.

goebbels-jul

Utrotandet av arbetslösheten: Autobahn-arbetare vid ett julfirande 1938:

autobahn-arbetare-jul-1938

Goebbels kulturdepartement gav åren 1941-1944 ut en årlig julbok, Deutsche Kriegsweihnacht (Tysk krigsjul), med uppmaningar om att sända hälsningar till de tyska soldaterna vid fronten. Boken illustrerades med bilder och passande citat eller dikter. Sidan German Propaganda Archive har översatt utgåvan från 1944 till engelska. Nedan samlas soldater runt en liten julgran i deras skyddsvärn och läser upp ett brev från en soldatfru som avslutas med följande budskap:

And so, like millions of women today, the light of my heart shines forth with joy and love, illuminating the front, brightening the year’s longest night, in which you stand watch and fight for us. That light is within us, and will give us all the strength to find our way to a fresh spring. That is my firm, unshakable faith.

Illustration till texten ovan.

Illustration till texten ovan.

NS-Dokumentationszentrum, som är ett statligt tyskt projekt med uppgift att dokumentera nationalsocialismen i Tyskland, har samlat andra bilder från julfirandena där glittriga julgranskulor har ersatts med handgranatsattrapper eller järnkors som en påminnelse om det helvete som familjernas fäder genomled.

article-0-07409BAE000005DC-649_634x474

Många av de kristna symbolerna ersattes med nordiska symboler och hakkorset. En intressant sak är att Reichführer-SS Heinrich Himmler 1936 etablerade en julfest, som kallades just ”Julfest” även på tyska, för SS-medlemmar. Vid dessa julfester tillverkades bland annat jullyktor, ”Julleuchter”, som gavs till de SS-medlemmar som närvarade vid julfesten.

SS-Jullyktan i mitten.

SS-Jullyktan i mitten.

Designen tills dessa jullyktor lär ursprungligen ha hämtats från Sverige, Halland, från jullyktor som fanns här på sent 1700-tal, omnämns i den svenska tidsskriften Runa på 1800-talet och via omvägar hittade vägen till det nationalsocialistiska Tyskland. Lyktan pryds av Hagal-runan och Himmler förklarade jullyktans betydelse på följande sätt:

Dess hjärta representerar hjärta och hem och Hagal-runan fred genom seger […] Precis som våra förfäder aldrig lät glöden i deras hjärtan slockna, så måste vår jullykta också alltid brinna. Därför blir den en symbol för det aldrig döende solljuset.

Det tillverkades även Julfest-tallrikar.

Det tillverkades även Julfest-tallrikar.

julfest-tallrik-1940

Julfest-boken för SS-medlemmar.

Julfest-boken för SS-medlemmar.

Andra bilder:

Från boken Tysk krigsjul 1944.

Från boken Tysk krigsjul 1944.

Tomten och tyska officerare 1944,

Tomten med tyska officerare 1944.

Bergsjägare.

Bergsjägare.

Julrecept på bröd.

Julrecept på bröd.

Hitler vid en julgran. Från Tysk krigsjul 1944.

Hitler vid en julgran. Från Tysk krigsjul 1944.

Relaterade länkar:
German War Christmas (1944)
Christmas, 1941
SS-Julleuchte

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-24.


  • Publicerad:
    2018-12-24 00:12