CORONAKRISEN. Det är tveksamt om regeringen har stöd i lagen att genomföra det kommande alkoholförbudet efter klockan 22. Det menar jurister som representerar branschen och ger skarp kritik mot regeringens utökade restriktioner.

Branschorganisationen Visita anser att det är mycket tveksamt att regeringen har stöd i lagen för att införa det planerade förbjudet mot servering av alkohol efter klockan 22, skriver TT.

Alkoholförbudet, som statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) lanserade förra veckan, är tänkt att träda i kraft den 20 november och gälla till och med sista februari. Man hävdar att syftet är att minska spridningen av covid-19.

När regeringen lade fram förslaget sade Lena Hallengren att alkohollagen ger regeringen rätt att införa sådana alkoholförbud vid speciella tillfällen. Socialministern hänvisade till en formulering i förarbeten till en lag om handel med drycker. I formuleringen sägs det att ett förbud kan införas ”under krig, vid omedelbar krigsfara, då arbetslöshet eller nöd i större omfattning råder eller eljest när särskilda förhållanden föreligger”.

Men nu får alkoholserveringsrestrektionerna kritik av Visita, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visitas chefsjurist Stefan Lundin poängterar att formuleringen inte inkluderar någonting om att förbud kan användas av smittskyddsskäl.

— Det är tveksamt om regeringen har stöd i alkohollagen, säger Stefan Lundin till TT.

— Vi har full respekt för att covid-19 är en allvarlig sjukdom som måste bekämpas, men det här förslaget anser vi inte ska genomföras, fortsätter han.


  • Publicerad:
    2020-11-20 20:00