YTTRANDEFRIHET. Justitiekanslern försöker med hot om rättegång förminska yttrandefriheten för vita människor.

Vi nationalsocialister har länge drabbats av systemets attacker mot yttrandefriheten för vita människor. Systemet har sannerligen fått blodad tand med tanke på hur lättvindigt de har kunnat få begränsa yttrandefriheten för oss vita svenskar, mycket tack vare den nedärvda och biologiska feghet som finns hos ”konservativa” och klassiska liberaler.

Dessa två politiska grupper trodde att marxisterna och den judiska eliten skulle lämna dem ifred om de bara krökte rygg åt dem. Individer från dessa läger har sannerligen fått en kalldusch den senaste tiden när flera av dem återigen blev bannlysta från judiskt ägda plattformar såsom Youtube.

Som individ har jag alltid velat ha en stark yttrandefrihet. Redan innan jag kallade mig nationalsocialist tittade jag avundsjukt på den amerikanska lagstiftningen angående yttrandefriheten för invånarna i det landet. Det måste dock påpekas att denna frihet är under ständig attack såväl från statligt håll som privat. Därför var det självklart för mig att jag anmälde mig som frivillig när en ny ansvarig utgivare för Nordfront behövdes förra året.

Inom Nordfront och även mig själv finns en vetskap om att den posten innebär garanterat att personen kommer att fällas någon gång i rätten för hets mot folkgrupp. Som jag ser det beror detta främst på två faktorer. Den första anledningen är att lagen är medvetet uppbyggd på ett sådant vis att systemet lagt över ansvaret på icke-folkvalda åklagare. Dessa kan godtyckligt dra parter inför domstol för något som tidigare aldrig ansetts vara olagligt men som de nu anser är det. Lagstiftarna har skrivit lagen så att den ska följa tidsandan. I denna tidsanda vi befinner oss i nu trycker systemet medvetet ner kritik mot deras idéer, de åklagare som pliktskyldigt hjälper systemet är också de som belönas med karriär. De domare som sitter och dömer i domstolarna är också mångt och mycket utsedda av de politiska partierna.

Detta innebär ofta att en vanlig person väljs ut som offer för något som har varit lagligt innan och blir behandlad som en kriminell person av hela det juridiska systemet, från polis till åklagare och domstol.

Den andra anledningen är att vi medvetet tar strid mot systemet för att skydda yttrandefriheten för framför allt vita människor. Anledningen till detta är att det är främst är svenskar och andra vita människor som attackeras för vad de säger. Speciellt i hela västerlandet. Andra folkslag har frikort mot oss vita.

Nyligen fick jag som ansvarig utgivare hem brev från Justitiekanslern. Justitiekanslern meddelade mig att Nordfront behövde ta bort material från hemsidan inom två veckor, annars skulle det kanske leda till åtal. Det är nämligen på det viset att om materialet är äldre än ett år så kan vi undvika åtal helt om vi bara åtlyder vad Justitiekanslern vill.

Ibland gör vi det för att vi vet om att Nordfronts ansvariga utgivare har blivit åtalade för det innan och förlorat i rätten, vilket gör att yttrandefriheten inte bara har blivit begränsad för oss utan för alla vita människor i Sverige.

Innehållet i breven visade att Justitiekanslern vill tysta oss vita ytterligare. Det handlar om tre stycken nya infallsvinklar för hets mot folkgrupp som vita människor nu eventuellt kan bli lagförda för.

Den första punkten handlar om ett flertal bilder på Nordfront med en hängd människa samt texten ”Rapefugees not welcome”. Justitiekanslern vill få detta till hets mot folkgrupp. Vilken folkgrupp Justitiekanslern tycker bilden åsyftar är till dags datum fortfarande oklart. Oavsett anser jag att det är helt i sin ordning att nationalsocialister bedriver opinionsbildning som säger att man borde hänga våldtäktsmän. Detta oberoende av ras, men speciellt om de kommer till ett Sverige som ger dem fristad och dessa sedan väljer att våldta invånarna i nationen.

För i dagens Sverige väljer vi att inte hänga våldtäktsmän, de ges möjligheten att komma ut i samhället igen och begå nya brott. Vi måste återigen hitta den moraliska rättrådigheten, styrkan och viljan att skydda de svagare individerna i befolkningen från dessa rovdjur till våldtäktsmän. Här passar repet alldeles utmärkt med tanke på den låga kostnaden för ett sådant verktyg. Sverigedemokraterna, påverkade av humanister och deras tomma fraser om människolivets okränkbarhet, vill slänga över problemet till den nationen människan kom ifrån genom utvisning. Där kan den tidigare dömda våldtäktsmannen hitta nya jaktmarker hos ett folk som säkerligen inte har någon aning om vad för brott som begåtts i Sverige. För att skydda de oskyldiga i andra nationer anser jag att vi måste även ta på oss uppgiften att hänga våldtäktsmän från utlandet som begår brott mot andra utlänningar i Sverige.

Justitiekanslern har redan väckt åtal mot Nordfront för den här artikeln och hotar med nya när en sammankoppling mellan homolobbyn och pedofili har gjorts. Det aktuella fallet kan ses här och JK:s beskrivning hittar ni här. På detta sätt försöker JK förhindra människor att upplysa andra om kopplingen mellan homolobbyn och pedofila nätverk och pedofila individer som har höga positioner inom diverse homovänliga lobbyorganisationer. En fällande dom kommer försvåra upplysningen till Nordfronts läsare om varför RFSU vill sexualisera dagisbarn.

Den tredje punkten är att det är hets mot folkgrupp att kalla sionistisk imperialism som flödar ut från landmärket Sion i Israel för en cancersvulst. Alltså är det även här ett utvidgande av begränsningarna av yttrandefriheten om Justitiekanslern får som hon vill. Då kan det bli hets mot folkgrupp även om man skriver om en ideologi, ett land eller landmärke.

Är vi lämpliga för uppgiften?
Är jag själv och Nordfront de bästa för uppgiften att försvara yttrandefriheten för vita människor? Sant är det att det nuvarande etablissemanget avskyr oss och därför kanske dömer emot oss på grund av detta. Men sant är också att vi har människor som har en enorm offervilja. En vilja att offra frihet, tid och pengar för den bredare vita majoriteten i Sverige.

Denna offervilja ser du inte hos den absoluta majoriteten av de klassiska liberalerna eller libertarianerna för den delen. De gillar inte begränsningarna och kan säga detta utåt men det är mest floskler och tomma fraser. Det räcker ofta att systemet visar upp kängan så flyr de likt strykrädda hundar. Anledningen till att jag skriver klassiska liberaler är för att jag anser att dagens liberaler stödjer judisk liberalism och inte europeisk. Jag anser att dagens liberaler är för lika kommunisterna i Sovjetunionen som förbjöd ”antisemitism” och stämplade den som kontrarevolutionär. Detta för att skydda det nya ledarskapet från kritik av folket.

En annan viktig pelare är organisering. Nordfronts medarbetare är organiserade, vilket underlättar för den ansvariga utgivaren om den skulle bli fälld. Då finns det en organisation som står bakom individen. Tack vare organiseringen finns det flera människor som har kunskaper inom ämnet, detta gör att det blir enklare att motarbeta systemet.

Tack vare Nordfronts mångåriga arbete med att varna vår befolkning för systemets pågående attacker mot dem, finns det på nätet ett gediget material som Justitiekanslern vill få bort. Nationalsocialister har under årtionden varnat för den framtid som vi vita nu lever i. Folket håller på att vakna upp från hjärntvätten, därför måste våra ideologiska fiender försöka trycka ned vår yttrandefrihet. Detta i syftet att motverka ett motstånd mot dem som på sikt kan säkra vårt folks existens även i framtiden. Dagens lagstiftning är anpassad just för våran ideologiska inriktning. Det finns därför en uppsjö av möjliga infallsvinklar en yttrandefrihetshatande Justitiekansler helt plötsligt kan känna att de vill pröva i rätten. Något som de också gör.

En annan aspekt är att Nordfront och deras medarbetare öppet och under en långvarig tid meddelat att vi är redo att slåss för yttrandefriheten. I flera fall hade vi kunnat ta ned material från Nordfront och böja oss för Justitiekanslerns hotelser, trots detta gör vi inte det. Nordfront är därför ett ljus i mörkret som likasinnade kan dra sig till. Genom vår nättidning utnyttjar vi även möjligheten att upplysa folket och förvarna dem att systemet återigen har minskat eller tänker minska på yttrandefriheten för vita människor.

Av alla dessa ovanstående punkter är det framför allt offerviljan jag vill framhäva som den främsta egenskapen som vi besitter. För utan den kan det aldrig uppstå ett tillräckligt motstånd för förändring till det bättre. Detta är det som gör oss på Nordfront mest lämpade att försvara yttrandefriheten för vita människor i Sverige och dra vårt strå till stacken när det kommer till att erbjuda vita i världen yttrandefrihet. Med detta sagt vill jag avsluta texten på följande vis:

Justitiekansler Marie Heidenborg, vi vet om att du hatar yttrandefrihet för vita människor – annars hade du aldrig fått positionen som Justitiekansler av regeringen. Vi tänker inte böja oss för din vilja att vi skall ta ned det material från Nordfront som jag har lyft fram i texten. Jag som ansvarig utgivare meddelar härmed dig att du kan ta dig i röven och att vi ses i rätten!

Med icke vänliga hälsningar,
Marcus Hansson


  • Publicerad:
    2020-08-07 09:00