Under en paneldebatt den 10 oktober erkände Sveriges justitieminister Thomas Bodström att ”rättsväsendet” använt sig av olagliga spaningsmetoder riktade mot nationella individer och grupper. Han bekräftar bland annat att hemliga husrannsakningar genomförts.

Paneldebatten som patriot.nu:s utsände tog del av skedde på Södra Teatern i Stockholm. Inbjudna att deltaga var bland andra Thomas Bodström, Jan Guillou och SÄPO:s chef Klas Bergenstrand. Debatten skulle handla om lagförslag DS 2005:21 vilket i korthet tillåter såväl SÄPO som den ordinarie polisen att använda sig av preventiva tvångsåtgärder, m.a.o. buggning, hemliga husrannsakningar, postkontroll etc. utan att individen är misstänkt för något brott. Det enda som behövs är då en misstanke om en misstanke om ett lagbrott, för att spaningsapparaten skall få kopplas in.

Vi aktiva patrioter är väl medvetna om att sådana åtgärder redan används av bland andra SÄPO mot oss. Skillnaden för oss om lagförslaget går igenom är att resultaten av dessa preventiva tvångsåtgärder då kommer att kunna användas i en domstol. Idag kan inte åklagare använda sig av sådant som framkommer eftersom metoderna är olagliga om inte en konkret misstanke om brott finns.

Men även om vi vet att man använder sig av olagliga spaningsmetoder mot oss så förnekas det av systemet, fram tills idag. I sitt inledningsanförande till debatten berättar justitieminister Bodström om varför lagen bör gå igenom. I förbigående under sin inledning nämner Bodström att dessa metoder redan använts inför manifestationen Salem och i samband med ett åtal om olaga kårverksamhet riktat mot ”nazister”, ett åtal som sedan lades ned. Bodström fortsätter med att han vill att lagen skall gå igenom så att det i framtiden blir lagligt att göra det de gjorde! Alltså erkänner Sveriges justitieminister att man olagligt använt sig av preventiva tvångsmedel mot bland andra Svenska motståndsrörelsen, vilka var en av de två organisationer SÄPO slog till emot (den andra var NSF) i november år 2003, misstanken var olaga kårverksamhet.

Att få detta erkännande från vår justitieminister bekräftar vad vi sagt hela tiden. Systemet använder sig av alla medel – lagliga som olagliga – för att bekämpa Svenska motståndsrörelsen med flera nationella organisationer. Varför? Det vet att vi röner framgång, de vet att vi har rätt och de vet att det slumrande svenska folket håller på att bli klarvakna. När det sker är det slut på leken för förrädarpolitikerna.

En annan intressant sak som framkom under debatten var att udden för denna nya lag man vill få igenom, enkom riktas mot nationella. Justitieministern berättade nämligen, med en nickande SÄPO-chef bredvid sig, att den vanlige medborgaren kan känna sig lugn då de preventiva tvångsåtgärderna endast skall användas i mycket speciella fall: ”nazister” var de första som nämndes, sedan kom internationell organiserad brottslighet och på sista plats, internationell terrorism. Chefs-JO Mats Melin lugnade oss också genom att påtala att lagen inte kommer att användas vid ”vanliga mord eller grov misshandel”. Tacka gud för det… eller. Nej, patrioter – sådana som du och jag – skall avlyssnas och få hemliga husrannsakningar; våra mail skall undersökas och vår post öppnas.

Ja, kära medborgare, vad ni måste känna er trygga!


  • Publicerad:
    2005-10-10 00:00