INRIKES. Justitieministern Morgan Johansson (S) har slagit fast att militära insatser mot kriminella invandrargäng i de notoriska ”no go-zonerna” inte kommer att vara aktuella.

Som Nordfront förra veckan rapporterade om lämnade tjugo moderata riksdagsledamöter in en motion om att tillåta militära insatser för att komma till bot med våldsamma invandrargäng. Nu har justitieministern Morgan Johansson (S) låtit meddela att detta inte kommer att vara aktuellt.

I samband med att motionen lämnades in ställde riksdagsledamoten tillika poliskommissarien Mikael Cederbratt (M) en skriftlig fråga till justitiekanslern i vilket han undrade om regeringen avser att vidta åtgärder som skulle möjliggöra användandet av militär i invandrarförorter. Nu har Johansson återkommit med svar:

– Regeringen inte har för avsikt att vidta några sådana åtgärder. Problemen måste lösas genom åtgärder som minskar sociala klyftor, ökar tryggheten och som bidrar till att återupprätta förtroendet för det civila samhället bland den överväldigande majoritet av laglydiga personer som bor i dessa områden.

Johansson poängterar även att det är polisens uppgift att säkerställa ordning och säkerhet i samhället. Att döma från Johanssons uttalande får man nog konstatera att hans uppfattning om polisens effektivitet är aningen mer rosaskimrande än kommissarie Cederbratts.

Källa:
Regeringen säger nej till militär mot kriminella gäng – ”ska lösas med minskade sociala klyftor”


  • Publicerad:
    2017-10-27 09:00