BROTT Pedofilparet som dömdes av Kalmar tingsrätt för cirka 200 sexuella övergrepp mot barn får nu straffet fastställt av Göta hovrätt.

Tidigare i år dömdes pedofilerna Felicia Lagercrantz-Linderot och Kristian Funkel för ett mycket stort antal sexuella övergrepp mot två barn.

Redan i stämningsansökan framgick målets bisarra natur – övergreppen hade filmats och lagrats på en dator i Funkels hem. De filmer som åberopades som bevismaterial var namngivna efter de övergrepp som filmerna visade. Dessutom ska vad som kallats en pedofildagbok ha hittats i bostaden.

Straffet blev 13 år och 6 månaders fängelse för Funkel och 8 år och 6 månader för Lagercrantz-Linderot. Denna dom överklagades dock till Göta hovrätt, som nu i grova drag har fastställt domen.

Fängelsestraffet för Kristian Funkel blir detsamma, dock höjs tiden bakom lås och bom för Lagercrantz-Linderot till 9 års fängelse.

Någon egentlig skillnad i hur man bedömer vad som skett verkar inte finnas, det verkar enbart röra sig om straffskärpning för den dömda kvinnan.

Kristian Funkel och Felicia Lagercrantz-Linderot kan alltså vara fria människor bara 9 respektive 6 år efter att de först frihetsberövades, allt i enlighet med de lagar Sveriges politiker stiftat.