KUNGÄLV. I ett tydligt svar till Kungälvs politiker skriver Kammarrätten att grundlagsskyddade rättigheter inte kan begränsas för att hindra oppositionella grupper från att hålla möten.

Fredrik Vejdeland hyllas på sociala medier efter torgmötet i Kungälv.

Att Nordiska motståndsrörelsen har tillstånd att hålla torgmöten i Kungälv har minst sagt retat Kungälvs politiker. Representanter från samtliga politiska partier i fullmäktige, inklusive Sverigedemokraterna, har i ett ”upprop för demokrati” gått ut med att Nordiska motståndsrörelsens torgmöten bör förbjudas från att hålla möten.

Nordiska motståndsrörelsens tillstånd att hålla två torgmöten i Kungälv har av Kungälvspolitikerna överklagats till Förvaltningsrätten och sedan också till Kammarrätten. Nu avslår också Kammarrätten Kungälvspolitikernas överklagan och i ett pressmeddelande ger man ett tydligt svar till politikerna:

”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att eftersom Polismyndigheten har ansett att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så går det inte att begränsa den grundlagsskyddade mötesfriheten på det sätt som Kungälvs kommun vill”, säger rättens ordförande, kammarrättslagmannen Petter Classon.

Det första torgmötet hölls den 18 augusti och var mycket lyckat med 200 personer på plats och 3000-4000 personer som såg livestreamen (en siffra som nu är uppe i mer än det dubbla). Nästa torgmöte hålls den 1 september på samma plats. Slut upp även du!

Källa:
Kammarrätten avslår Kungälvs kommuns överklaganden av Polismyndighetens beslut att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmänna sammankomster


  • Publicerad:
    2018-08-24 16:50