DEMOKRATI. Sala kommun struntade i lagen och vägrade lämna ut handlingar till tidningen Nya Tider. Nu får kommunen bakläxa av Stockholm kammarrätt.

Tidningen Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk anser att myndigheter allt oftare struntar i att följa lagen genom att neka medborgare den insyn de har rätt till. Därför är det principiellt viktigt, anser han, att kammarrätten i Stockholm nu har slagit fast att Sala kommun gjort fel när man vägrat Nya Tider att ta del av information beträffande händelser på Mörklinta kyrkoskola i Sala. På den skolan hade ett klassrum i mars ockuperats för muslimsk bön medan eleverna fick vänta i korridoren på att bönen skulle avslutas.

Istället för att kasta ut de bedjande muslimerna som inte hade i klassrummet att göra, bad klassens lärare muslimerna om ursäkt.

— De höll på att be halva lektionen, så det blev inte mycket musikundervisning den dagen, sade en upprörd pappa till Nya Tider.

Privat politisk aktivism på Sala kommun
När Nya Tider ville undersöka de faktiska omständigheterna kring incidenten, begärde tidningen att få ut en lista över de praktikanter som arbetar på skolan. Syftet var att ta reda på om de bedjande muslimerna ens hade rätt att vistas i klassrummet.

Detta vägrade Sala kommun. Även kammarrätten anser att de personuppgifterna omfattas av ”sekretess”, vilket i sig är märkligt då det rör sig om en skola. Men tidningen upptäckte att kommunens handläggare drevs av en egen politisk agenda som styrde personens tjänstemannaroll. Tjänstemannen bedriver privat asylaktivism på sociala medier. Trots att det enligt lag är förbjudet, försökte handläggaren även eftersöka reporterns personuppgifter.

På grund av Sala kommuns godtyckliga agerande begärde Nya Tider ut all korrespondens, vilket alltså förvägrades journalisterna.

Kammarrätten i Stockholm fastslog att Sala kommun gjort fel. Trots det tog det flera veckor och upprepade påstötningar på kommunen för att den skulle agera i allmänhetens intresse.

En journalistisk undersökning som kunde ha genomförts på relativt kort tid, har nu vuxit till ett intressant fall som inte bara rör misstänkt regelvidrig islamisering av en enskild skola och en kommun, utan även har direkta implikationer beträffande svenska myndigheters godtyckliga undergrävande av demokrati och medborgarinsyn.

Enligt Vávra Suk kommer tidningen att granska allt material för att göra en journalistisk bedömning av eventuella oegentligheter beträffande hanteringen av det principiellt viktiga ärendet.

Källa:
Nya Tider får rätt mot Sala kommun


  • Publicerad:
    2018-12-15 22:55