Det har delats ut 600-700 flyblad i orten Bjuv. Under aktiviteten bemöttes aktivisterna av en positiv reaktion i form utav en kvinna som fick ta del av Massinvandringsflygbladen och tyckte det var bra att någon agerade i frågan. Aktiviteten var förövrigt lyckad och nästan hela innerorten täcktes med flygblad.


  • Publicerad:
    2012-01-28 12:12