Under kvällstid den 18/12 fick ytterligare ca 250 flygblad bli utdelade i Trelleborg. Inga problem stöttes på, förutom att regnet började ta vid. Då beslöt man sig för att dela ut resterande blad i ett par lägenhetshus där man även fick positivt bemötande av en man.


  • Publicerad:
    2018-12-19 16:30