MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Söndagen den 10 november var en heldag av kamp i Näste 1.

Morgonen började med ett träningspass där det sparrades och övades på lite fotarbete.

Efter lunch hölls det därefter en offentlig flygbladsutdelning på Lidingö. Lidingö är ett mycket borgerligt och vitt område. Därmed blev man som förväntat inte lika väl bemött av lokalbefolkningen som man vanligtvis blir i mer mångkulturella områden. Inte helt oväntat så verkar graden ”främlingsfientlighet” hos den svenska befolkningen i ett område vara parallell med andelen främlingar.

Det fanns alltså en del sura boomers som var irriterade över att deras bekväma och trygga konsumentliv långt borta från mångkulturens kriminalitet tillfälligt stördes av män med revolutionära budskap. Men det fanns även Lidingöbor som trots allt har förstått problemen i vårt samhälle och var lyckliga över Motståndsrörelsens närvaro i deras kommun.

När även Lidingö en dag blir en mångkultur kommer fler Lidingöbor vakna och några av de kommer då säkerligen minnas männen som stod på torget med tyrrunefanorna denna dag.

Senare på eftermiddagen var det ett gäng som drog ut på lite biblioteksaktivism. Man gick runt i Stockholms bibliotek och la in Motståndsrörelsens propaganda mellan väl utvalda böcker. Därefter städade man bort folkfientlig propaganda i Stockholms innerstad. Det gällde framför allt klistermärken med samhällssplittrande budskap som manar till kamp inom folket. Nordiska motståndsrörelsen förespråkar en klassöverskridande folkgemenskap och motsätter sig splittringspolitik som feminism och klasskamp – sådant gynnar endast den globalistiska eliten.


  • Publicerad:
    2019-11-12 21:30