Nordiska motståndsrörelsen offentliggör nu en granskning av svensk mötesfrihet med anledning av konfrontationen i Gävle.

Massmedia har under de senaste dagarna hetsat mot Motståndsrörelsens aktivister och rapporterat om att dessa misshandlade förbipasserande människor i samband med en flygbladsutdelning. I själva verket tillhörde personen en grupp mötesstörare som med våld försökte hindra Motståndsrörelsens aktivister från att sprida information.

Vid en övergripande blick på den verklighet som massmedia, politiker och polis under de senaste decennierna har skapat så visar sig den svenska mötesfriheten vara allvarligt hotad. Faktum är att denna grundlagsstadgade rättighet nästan kan betraktas som helt inskränkt för alla utom försvarare av den nuvarande utvecklingen.

Händelsen i Gävle sätts i sitt rätta perspektiv och ger utomstående en skrämmande inblick i vilken verklighet som oppositionella svenskar möts av i dagens Sverige; en grundlag åsidosatt medelst hot, ordningsstörningar och misshandel av politiskt oliktänkande.


Vi rekommenderar att Kampen i bild ses i högupplöst format (720p/1080p).

Kampen i bild produceras av Motståndsmedia som är Svenska motståndsrörelsens mediagrupp.


  • Publicerad:
    2013-03-18 14:35