Den 12:e juli anordnade en lokalgrupp till NU-Nord en kamphelg i södra Norrland.
Huvudmålsättningen med helgens tillställning var att utbilda NU-rekryter i olika former av anfalls- och försvarstekniker.

På eftermiddagen anlände rekryterna till utsatt plats. Väl framme hade den lokale gruppchefen – arrangören av tillställningen – en kort genomgång av interna angelägenheter. Efter detta presenterades och välkomnades för helgen tillresta gäster. Gästerna fick anledning att bekanta sig med lokala aktivister, yngre som äldre, kvinnor som män.

Kampsportsinstruktören för helgen tog kort därefter befälet och gav en snabb orientering hur upplägget för dagen skulle se ut.

Det byttes om till träningskläder, varefter uppvärmning påbörjades. Efter avslutad uppvärmning delades gruppen in i par om två och två och grundslag och grundsparkar genomfördes.

Rekryterna instruerades även i olika former av strypningar, grepp, försvar från liggande position, etcetera.

Efter ett par timmars hårt utövande av såväl ren fysträning som kampsport, var det dags att pusta ut och invänta maten. Skivor och böcker togs fram till försäljning medan maten tillreddes över eldstaden. Trubaduren tog även tillfället i akt att förbereda sig för kvällens spelning.

En simulerad övning genomfördes även med hjälp av hund, där uppdraget var att lokalisera fi, som gömde sig i skogsbrynet. Övningen resulterade i att fi både kunde lokaliseras och omhändertas.

I takt med att maten började bli klar påbörjade trubaduren Henrik kvällens spelning. Han framförde ett antal välkända låtar samt egenkomponerad motståndsmusik till åhörarnas belåtenhet. Efter ett par låtar hade både publiken och trubaduren kommit igång på allvar , stämningen var på topp och alla sjöng sig hesa.

Under pausen i trubadurframförandet hade en motståndsman en ideologisk föreläsning.
Musiken fortsatte och avslutades med ett par lugna låtar. Sista låten ut var Sveriges nationalhymn som genomfördes genom att samtliga ställde sig upp och sjöng tillsammans.

Efter det att musiken tystnat fortsatte en ideologisk diskussion som brutit ut, ända in på småtimmarna. En del slog sig till kojs och vissa valde att sova under bar himmel.
Klockan 08:00 blåste det till revelj, varvid städning av platsen påbörjades och hemmarsch förbereddes.

Efter att kamphelgen analyserats och diskuterats stod det i öppen dager att tillställningen åstadkommit främst ökad motivation, sammanhållning och kamratskap mellan medlemmarna.


  • Publicerad:
    2002-07-14 10:18