Måndag förmiddag den 27/2 var medlemmar ute och spred Motståndsrörelsens informationsblad med de nio punkterna.

Tre stycken Metrobehållare med dess innehåll fick ta del av budskapet. Man passade även på att riva bort deras osunda reklam på framsidan och förse dem med sanning istället. Ett par hundra informationsblad lades i tidningarna och man delade även ut flygblad i byarna runt Vellinge.

Under föregående vecka var ett par medlemmar på besök i vackra Dalarna. Man passade då på att även där dela ut flygblad i byarna Vansbro, Dala-Järna m.fl.

Eftersom naturen är storslagen i Dalarna passade man även på att vandra en tur i skogarna och efter detta grillades det och dracks riktigt kokkaffe.

Alla behövs i vår frihetskamp, så ni som vill vara en del av det nationella motståndet och vara med om att skriva historia: Tveka inte, hör av er till närmsta näste – inte sen, utan idag!

För ett fritt och enat Norden!


  • Publicerad:
    2017-02-28 23:00