130601_simonlindberg

Simon Lindberg under en aktivitet i Kristianstad tidigare idag.

INTERVJU. Simon Lindberg utnämndes i början av veckan till Kampredaktör och kommer således ansvara för sektionen ”Motståndsrörelsen” på Nordfront. Redaktionen har varit i kontakt med Simon för att ställa några frågor om det hela.

Hej Simon. Hur känns det att ha blivit utnämnd till redaktör?
Hallå! Jo tack, det känns bara bra. Vem blir inte glad över att få ännu mer ideellt arbete att utföra?

För de av läsarna som inte vet vem du är, vill du ge en kort presentation av dig själv?
Jag blir snart tillräckligt gammal för att få börja med politik (fyller 30 år nu i sommar), är född och uppvuxen i Kristianstad och är far till två. Jag har varit med i Motståndsrörelsen sedan 2009 men har engagerat mig i den nationalsocialistiska kampen sedan 1997-1998 någon gång, först genom en lokal organisation och sedan i NSF. Förutom mitt nyutnämnda redaktörskap så är jag chef för Motståndsrörelsens tredje näste som omfattar Skåne och Blekinge.

Varför valdes du ut till jobbet?
Chefredaktör Vejdeland ville ha någon med bra insyn i Organisationen som var aktiv i kampen på gatan också. Dessutom har jag redan en del uppgifter som passar bra in i denna roll, så som den månatliga redovisningen av Motståndsrörelsens verksamhet. Jag antar därför att lotten föll på mig ganska naturligt.

Varför behövs det en redaktör för denna sektionen?
Ska vi kunna få Nordfront att fortsätta växa i samma takt som hittills kommer det ständigt också behövas fler medarbetare. Tanken redan från början har varit att varje sektion ska ha en egen redaktör och på sikt också fasta skribenter under varje en av dessa. Just sektionen ”Motståndsrörelsen” är utan tvivel en av Nordfronts viktigaste då hemsidan ska jobba för Organisationen och inte tvärtom.

Vad är din ambition med posten?
Att lyfta fram Nordiska motståndsrörelsen på alla tänkbara vis. Jag kommer belysa vår verksamhet bättre och rapportera om aktivism från hela Norden. Jag kommer även försöka lägga mer ljus på de människor som dagligen arbetar för kampen och även författa mer ideologiska alster som tydliggör vad vi står för.

Kommer det innebära några förändringar för Nordfronts läsare?
Ja och nej. Det innebär som sagt att läsarna kommer att få en större inblick i Motståndsrörelsen och den kamp vi för genom fler artiklar på ämnet, men det kommer inte vara på bekostnad av några andra artiklar eller nyheter.

Du har redan många uppdrag, hur ska du hinna med detta också?
Det finns alltid tid, det gäller bara att prioritera den rätt. Jag har i samband med att jag tackade ja till posten också sett till att bli avlastad i det vanliga kamparbetet genom att utse en gruppchef i nästet och genom att låta ett par andra aktivister få ta lite mer ansvar.

Kommer det då att innebära färre aktiviteter i Skåne och Blekinge?
Absolut inte, jag har fullt förtroende för de personer som har fått mer ansvar. Förhoppningsvis kommer det till och med bli bättre fart i syd nu framöver!

Tack för din tid. Är det något mer du vill tillägga?
Ja, jag skulle vilja uppmuntra Nordfronts läsare till att, i kommentarsfältet, berätta om det är något speciellt ni vill läsa om i framtiden som har med Nordiska motståndsrörelsen att göra. Alla förslag och önskemål är välkomna!


  • Publicerad:
    2013-06-01 16:47