TRANSFRÅGAN Shower där vuxna män i kvinnokläder uppträder för små barn har väckt motstånd i stora delar av västvärlden. Nu lämnar man in ett lagförslag till en provinsregering i Kanada för att försöka hindra att de som motsätter sig dessa ska kunna komma tillräckligt nära för att yttra sina åsikter.

I Nordamerika och i Europa har dragshower och dragqueen story hour, eller evenemang där vuxna män i kvinnokläder har tillgång till små barn mött motstånd. Också i Kanada har dessa transtillställningar ordnats överallt i landet och även här säger man sig nu stöta på patrull. Enligt CBC säger transvestiterna att ”protester vid uppträdanden påverkar deras försörjningsmöjligheter negativt”. Vidare påstår CBC att ”hatbrott” begångna mot homosexualla i olika former ökade med 64 procent år 2021.

Dragartisten Crystal Quartz i Ontario, Kanada, säger att han inte var ”ett mål för trakasserier” så länge han bara uppträdde för myndiga personer men att han fick problem efter att han gjort några shower utan åldersgräns.

— Då började de dyka upp på alla mina evenemang och skrek på mig och föräldrarna att de var groomers, pedofiler och en massa andra homofobiska skällsord för att få alla att känna att det är osäkert att närvara, beskrev Quartz sina upplevelser.

Transan säger att flera ägare av de olika lokaler där evenemangen hölls valde att inte boka in fler bögshower på grund av den stora ekonomiska förlusten de led.

Nytt lagförslag

På grund av motståndet mot sexualiseringen av barn föreslår nu Ontario New Democratic Party (NDP) en lagändring som skulle skapa ”säkerhetszoner” runt lokalerna där dragshowerna hålls. Kinesiska Kristyn Wong-Tam som benämner sig själv som ”de/dem” och är partiets sakkunniga i det som beskrivs som ”2SLGBTQplus-frågor” överlämnade lagförslaget till Ontarios lagstiftande församling.

— Ämnet som för oss hit är dödsallvarligt. Det ökande hatet och våldet som riktas mot 2SLGBTQIplus-gemenskapen, inklusive dragartister, som händer över hela Ontario och hela landet har varit alarmerande, sade kinesiskan.

Justitiekanslern skulle i och med lagförslaget få rätten att utlysa en säkerhetszon i en hundra meters radie runt en lokal där en dragshow äger rum. En person som gör sig skyldig till ”homofobiska trakasserier, hotfullt beteende och hatretorik” i sagda säkerhetszon skulle kunna få upp till 25 000 dollar i böter.

Representanthusets ledare, Paul Calandra sade att de skulle utvärdera lagförslaget noggrant då de mottar det och att ”vi värderar allas rätt att leva och frodas i Ontario oavsett vem du är, vem du älskar eller vilken gud du tillber”.