BLEKINGE. För att uppmärksamma icke-svenska invånare vill nu Karlskrona kommun börja flagga för samtliga officiella minoritetsgrupper. ”Det känns rätt för Karlskrona som en öppen och välkomnande kommun”, menar det socialdemokratiska kommunalrådet.

FAKTA: Nationella minoriteter

Sverige har fem så kallade nationella minoritetsgrupper: Judar, romer, samer, Sverigefinnar och Tornedalingar. Samtliga gruppers språk har samtidigt status som officiella minoritetsspråk och grupperna åtnjuter ett särskilt skydd som minoriteter enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

I Karlskrona har man bestämt att införa flaggdagar för minoriteter, såsom exempelvis judar och romer.

Som det går att läsa i nya lagen för minoriteter står det att man man skall följa Europarådets regler. Det handlar bland annat om att ”jobba mot diskriminering av minoriteter” och även ”stärka deras makt och inflytande”, men också att ”bevara minoritetsspråken”.

Socialdemokraterna, som lagt fram förslaget, fick dock inte medhåll från alla partier. Moderaterna yrkade till och med på avslag.

— Minoriteterna bör själva få tala om hur de vill manifestera sin högtid. Det är självklart viktigt att de respekteras. Men det finns för många frågetecken och det får inte gå inflation i detta. Därför säger vår fullmäktigegrupp nej, förklarar Camilla Brunsberg (M).

Sverigedemokraterna ville se en återremiss för att få tydliggjort bland annat hur och i vilken omfattning flagghissningen skulle ske.

Liberalernas Börje Dovstad är dock entusiastisk och menar att man löser problemet med att judarna saknar egen flagga genom att hissa den svenska fanan på deras dag – ett förslag som lanserades av Miljöpartiet i Karlskrona redan i somras.

Men någon särskild flaggdag för det svenska folket, som håller på att bli en minoritet i Sverige på andra folks bekostnad, har ännu inte kommit på tal i Karlskrona.

Källor:
Debatt om minoriteters flaggdagar
Nationella minoriteter (Länsstyrelsen Blekinge Län)


  • Publicerad:
    2018-01-11 14:00