KARLSTAD. Nu har kommunfullmäktige i Karlstad bestämt sig för att dubbla sitt flyktingmottagande, men också att öka platserna för så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Kommunfullmäktige i Karlstad har bestämt sig för att fördubbla sitt flyktingmottagande, från dagens 100 personer per år till 200 personer. Man ska även öka platserna för så kallade ensamkommande flyktingbarn från tre platser till tretton.

Under debatten i budgetfullmäktige på måndagen gick Sverigedemokraternas politiker Maria Schäffer upp till podiet och menade att Karlstad är en bra ort för invandrare:

— Annars vill jag bara säga att Karlstad är en bra stad, och det är bra och komme hit som invandrere. Man blir mye gott mottatt.

Den åsikten är någonting som Miljöpartiet instämmer i på sin hemsida där man skriver att Karlstad har ett bra mottagande, något som möjliggör ett ökat flyktingmottagade med ”en bra kvalité”.

De senaste tio åren har anmälda våldtäkter i Karlstads kommun ökat med hela 220 procent. Samtidigt skriver man på kommunens hemsida att bemötandet mot ensamkommande ungdomar präglas av tankesättet ”Du är frisk – du är kapabel och har förmågor – Du kan ta ansvar och vi förväntar oss att du tar ansvar – Vi litar på dig”.

Källor:
Karlstad ökar flyktingmottagande
Ökat flyktingmottagande i Karlstad
SD-ledamoten: ”Karlstad bra för invandrare”


  • Publicerad:
    2014-06-17 19:45