KULTURMARXISM. Den första svenska barnbibel som utgivits på 25 år beskrivs i en presentation ”inta ett mångfalds- och genusperspektiv” och den hyllas för att ”se barnet som en reflekterande varelse”.

I höst ges den första svenska barnbibeln på över 25 år ut på Speja förlag.

Biskopen Sören Dalevi har författat Barnens bästa bibel, där illustrationerna är gjorda av ledamoten i svenska barnboksakademin Marcus-Gunnar Pettersson, vars bilder i boken genomgående präglas av raslig mångfald och stundom av könsmässig oklarhet.

SVT skriver i sin presentation av den nya barnbibeln:

Till skillnad från äldre barnbiblar innehåller den nya barnbibeln ett mångfalds- och genusperspektiv och ser barnet som en reflekterande människa.

På svenska kyrkans hemsida går Dalevi under ett samtal med Pettersson igenom barnbiblarnas historia från Martin Luthers Passional från 1528 och framåt.

De olika barnbiblar som givits ut genom åren förklaras här i hög grad ha återspeglat det i samhället för tillfället förhärskande ideologiska klimatet.

Medan Luthers Passional enligt Dalevi gör upp med avarterna ”häxeri, trollformler och New Age”, så förespråkar Sven Wernströms Kamrat Jesus från 1971, [judisk] marxism.

Ett annat exempel är Gütersloher Erzählbibel (2004) av Diana Klöpper och Kerstin Schiffner med illustration av Juliana Heidenreich, där [judisk] feminism saluförs.

Vad Dalevi och Pettersson inte direkt uttalar är att deras eget bidrag Barnens bästa bibel kan ses som en [judiskt] kulturmarxistisk barnbibel med globo-homo-perspektiv.

”Bibeln har – likt nyheterna på TV – ett flyktingperspektiv”

När de i sitt samtal om barnbiblar genom åren kommer fram till den nu aktuella bibeln framkommer det att man i denna lägger stor vikt vid bibliska berättelser om ”flyktsituationer” såsom Miriam och Mosesbarnet samt Jesusbarnets flykt till Egypten – där barn av idag, påpekar man, kan känna igen ”skildringar på TV av flyktingars situation”.

Jesus diskar åt kvinnorna

I sitt samtal framhåller Dalevi och Pettersson som särskilt betydelsefull berättelsen om Rut och Noomi, vilken i likhet med flera andra berättelser i Ruts bok, lyfts fram av feministiska bibeltolkare.

Dalevi och Pettersson framhäver även det politiskt korrekta i berättelsen om Marta och Maria, där Jesus i den nya barnbibeln undergivet diskar åt de två kvinnorna.


  • Publicerad:
    2020-11-26 20:15