BORLÄNGE. Det har gjorts en kartläggning över var flest brott anmäls i Borlänge. För 15 år sedan var Borlänge i toppen av antalet anmälda brott per invånare i hela Sverige, idag ligger Borlänge under rikssnittet i antal brott.

Kartläggningen visar att vissa bostadsområden sticker ut tillsammans med Kupolen och centrum, där flest brott begås. Förklaringen till detta enligt Erik Gatu, kommissarie vid Dalapolisen, är olika.

I centrum handlar det mycket om våldsbrott i samband vid fylla. På Kupolen handlar det om stölder, snatteri och trafikbrott medan det i bostadsområden begås inbrott och stölder som beror på att de bor mycket folk i områdena.

Bostadsområdena som är mest drabbade är Tjärna ängar, Bullermyren och Jakobsgårdarna. Dessa tre bostadsområdena är välkända mångkulturella områden där det dessutom sker både bildbränder och våldsbrott. När frågan ställdes om var andra tror att flest brott begås är svaret i bostadsområdena.

— Bullermyren, jag har märkt att det har varit en hel del oroligheter där, säger en person som bor i närheten av området.

— Jag är inte från Borlänge, men det är den uppfattningen jag fått av att läsa i tidningarna, säger Ulla-Britt Johansson som tror att flest anmälda brott sker i bostadsområdet Tjärna ängar.

Polisens förhoppning om att minska brottsligheten i bostadsområden är genom att uppmana människor att skapa grannsamverkan för att ge tjuven så få tillfällen som möjligt.

— Det går inte att få bort all brottslighet, men man minskar den genom att göra området oattraktivt för en tjuv, säger Gatu.

Källa:
Här anmäls flest brott i Borlänge


  • Publicerad:
    2015-08-01 21:10