RELIGION. Nu vänder den katolska kyrkan i frågan om homosexualitet. Tidigare har man ansett att homosexuella varit mentalt störda, nu väljer man istället att omfamna homosexualitet och välkommna troende personer med sexuella avvikelser.

Nu väljer den katolska kyrkan att vända i frågan om sexuella avvikelser och välkomnar homosexuella personer i kyrkan och uppger att man delvis kommer att acceptera samkönade partnerskap.

”Homosexuella har talanger och egenskaper att erbjuda den kristna gemenskapen: Är vi kapabla att välkomna dessa människor och garantera dem ett framtida utrymme i våra samfund? De vill stöta på en kyrka som erbjuder dem ett välkomnande hem”, skriver man i ett meddelande som presenterats efter att en vecka av det två veckor långa kyrkomötet förflutit där 200 biskopar samlas för att diskutera katolicism och personliga relationer i Vatikanen.

”Är våra samfund kapabla till att acceptera och värdesätta sin sexuella läggning, utan att kompromissa med katolska läran om familjen och äktenskapet?”, fortsätter man.

Flera homosexuella personer har välkommnat uttalandet och en katolsk grupp med homosexuella menar att uttalandet är ett genombrott:

”Det innebär ett genombrott att de erkänner att dessa partnerskap har en inneboende godhet och utgör ett värdefullt bidrag till samhället och det allmänhetens bästa.”

Det man kommit fram till under kyrkomötet kommer att diskuteras inom kyrkan under det kommande året innan riktlinjerna för den nuvarande påven Franciskus styre slås fast.

Källa:
Catholic ‘breakthrough’: Vatican considers ‘welcoming gifts and qualities of gays’


  • Publicerad:
    2014-10-14 19:30