SVERIGE. En politiker från Kristdemokraterna lämnade igår in en motion där han efterlyser en ”frivillig kändis- och rikemannaskatt”. Anledningen uppges vara att en del kändisar och politiker uppgett att de gärna betalar mer i skatt.

En av Kristdemokraternas riksdagsledamöter, Aron Modig, lämnade igår in ett förslag om en frivilligskatt där kändisar och politiker som vill ska kunna betala in mer pengar till staten och främja samhället. I motionen som heter ”Frivillig kändis- och rikemannaskatt” skriver Modig att han vill ”erbjuda möjligheten för de människor som så vill att betala in extra pengar till det offentliga”.

Han skriver vidare i sin motion att det bör utredas hurvida en sådan skatt kan införas, ”så att kändisar och välbärgade människor enklare kan handla utifrån sina samveten”.

I slutet av förra året kritiserade tidningen Resumés chefsredaktör Claes de Faire de skattelättnader som den dåvarande regeringen hade infört. Han menade att han gärna hade skänkt de pengar han då sparade in till staten, så att pengarna kunde komma samhället till nytta:

”Jag vill att regeringen återkallar de 600 kronor som jag fick i onsdags och upprättar en fond. Pengarna behövs mer på annat håll”, skrev han och menade vidare att det finns en växande skara som gärna hade betalat mer i skatt för samhällets bästa.

Även radikalfeministen Mona Sahlin har uttryckt sin iver över att hjälpa till och att det är ”häftigt att betala skatt”, nu kan deras drömmar kanske besannas.

Källor:
Frivillig kändis- och rikemannaskatt
Jag är nöjd nu


  • Publicerad:
    2014-11-11 17:50