ÖVERVAKNING Misstanke om brott såsom olaga diskriminering och och upprepad fortkörning ska enligt KD ge polisen tillträde till vårdens biobanker – eftersom minst ett års fängelse finns i straffskalan.

Polis och åklagare ska enligt ett nytt förslag från Kristdemokraterna (KD) ha tillgång till DNA sparat i vårdens biobanker. Idag krävs patientens eller vårdnadshavarens samtycke för sparande i biobank av en persons blod-, urin- eller vävnadsprover – och även för utlämnande av dessa data till tredje part.

KD föreslår nu att polis- och åklagarmyndigheterna ska kunna hämta DNA från redan existerande biobanker, så som PKU-biobanken, där blodprov som tas på samtliga nyfödda barn i Sverige lagras. Partiet vill på sikt även tillåta polisen att bygga upp sina egna biobanker.

— Med det [PKU-registret] till förfogande blir det ett väldigt kraftfullt verktyg för polisen och rättsväsendet att bekämpa brott, kommenterar KD:s rättspolitiska talesperson Andreas Carlson till Dagens Medicin och tillägger:

— Vi ser att nyttan i att polisen och rättsväsendet får använda DNA-register i brottsbekämpning överträffar de risker som finns … Problemet är snarare att vi har mord, sexualbrott och andra grova brott som förblir olösta och ett system där polisens arbetsmetoder, när de lyckas få en fällande dom, förklaras som olagliga.

KD:s förslag innebär dock i praktiken att även misstanke om mindre brott såsom sexköp, olaga diskriminering och upprepad fortkörning ska medföra polisens tillträde till vårdregistren. Gränsen ska nämligen enligt KD:s förslag dras vid misstanke om brott, där minst ett års fängelse finns i straffskalan. I förslaget ingår även Migrationsverkets fria tillgång till DNA från migranter som kommit till Sverige. Carlson kommenterar på Twitter:

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge och hela tiden slås nya mörka rekord i antal dödsskjutningar och utredningar läggs på hög.