POLITIK. Interna diskussioner i KDU:s organisation visar att man försöker stoppa påverkan från högerdebattörer genom att sätta munkavle på sina medlemmar.

Skärmbilder tagna från ett Facebookinlägg från Kristdemokratiska ungdomsförbundets (KDU) förbundsstyrelse visar att medlemmarna uppmanas att inte interagera eller debattera med konservativa och nationalister, rapporterar Exakt24.

Detta gäller framför allt sådana debattörer som har samröre med partiet Alternativ för Sverige (AfS).

Av inlägget kan man utläsa att förbundsstyrelsen anser att AfS är ett reaktionärt och auktoritärt parti. Exakt24 kommenterar det med att KDU därmed argumenterar som ”diverse vänstergrupper”.

Samtidigt anser KDU-styrelsen inte att AfS är ett konservativt parti, trots att de enligt Exakt24 har gjort många politiska ställningstaganden som är mer konservativa än Kristdemokraterna själva.

Ändå finns inga konkreta exempel som stödjer KDU:s hållning. Istället handlar det om svepande formuleringar, skriver Alexander Wilhelmsson för Exakt24.

KDU-förbundsstyrelsen har också upprättat listor på vilka konservativa personer som är godkända att ha kontakt med.

Uppmaningen från KDU är att förbundets medlemmar måste sluta med att debattera meningsmotståndare som står till höger om dem själva. Risken är annars att konservativa krafter kommer att öka inflytandet på Kristdemokraterna.

Propån kommer efter den senaste tidens relativt hetsiga diskussioner i sociala medier.

Christian (AfS) på Twitter är en av måltavlorna för KDU-förbundsstyrelsens försök att sätta munkavle och skygglappar på sina medlemmar.

KDUs förbundsstyrelse uppmanar sina aktiva medlemmar i ett internt meddelande att sluta ”idolisera” mig och andra i Alternativ för Sverige. Tecken på att medlemmarna är trötta på förbundets låtsaskonservatism?.

Mira Aksoy kommenterar situationen på Twitter med att det är ”[b]eklämmande att KDU bryr sig mer om att upprätthålla sitt konservativa luftslott än att låta medlemmarna inspireras av värdekonservatism som annars är ett inslag som genomsyrar kristdemokratin”.

Aksoy undrar om KDU med sina direktiv till medlemmarna försöker imponera på liberaler eller på konservativa personer.

 


  • Publicerad:
    2020-07-17 17:00