SVERIGE. Sverigedemokraten Kent Ekeroth kommer nu med förslaget att asylsökande i Sverige bör interneras i väntan på beslut om uppehållstillstånd.

Ekeroth

Den judiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth som företräder Sverigedemokraterna, kommer nu med förslaget att personer som söker asyl i Sverige bör interneras i väntan på deras beslut om uppehållstillstånd.

Detta förslag har sedan länge förespråkats av andra nationalistiska grupper och partier som har en verklighetsförankrad bild av det utsatta läget Sverige befinner sig i.

Ekeroth har uttalat sig kritiskt till den senaste tidens demonstrationer som ägt rum efter att regeringen införde en ny asyllag, vilken innebär att personer som tar sig ända till Sverige enbart erhåller tillfälliga uppehållstillstånd.

Bara för att de är asylsökande betyder det inte att de ska ha alla rättigheter som svenska medborgare, säger Ekeroth.

De borde inte ens få hålla demonstrationer på svensk mark, vilket borde vara förbehållet svenska medborgare fastslår Ekeroth.

Rikdagsmannen har tidigare föreslagit att asylsökande ska hållas i transitcentrum tills beslut har tagits.

Det är inte självklart att de ska få göra vad de vill på gator och torg, problemet som det ser ut i dag är att vi inte kan kontrollera de som söker asyl, det är en säkerhetsfråga och vi måste kunna identifiera alla asylsökande, säger Ekeroth.

Källa:
Kent Ekeroth (SD): ”Asylsökande ska inte kunna röra sig fritt”


  • Publicerad:
    2016-08-07 13:30