Den judiska Sverigedemokraten Kent Ekeroth är nu åter tillbaka i riksdagen som suppleant i näringsutskottet och EU-nämnden. I november förra året lämnade Ekeroth sitt uppdrag som rättspolitisk talesman för Sverigedemokraterna på grund av den uppmärksammade ”järnrörsskandalen”.

kent-ekeroth-sd-560x320

Kent Ekeroth

Kent Ekeroth har dock ända sedan händelsen uppmärksammades suttit kvar i riksdagen utan att delta i något utskottsarbete. Han uttryckte sig på följande vis när han lämnade sina utskottsuppdrag:

”Den närmaste tiden kommer jag att använda till att hjälpa mina partivänner i det ständigt pågående arbetet med att bredda och fördjupa partiets politik på olika områden. Det är min förhoppning att jag genom hårt och seriöst arbete skall kunna återuppbygga åtminstone en del av det förtroende som jag raserat.”

Sedan dess har Ekeroth dock fått mottaga mycket kritik för att han uppbär ett arvode på 58 300 kr i månaden utan att han arbetar i något utskott. Justitieutskottets Socialdemokratiska ordförande uttrycker sig på följande vis angående Kent Ekeroth:

”Jag kommer inte att sakna honom, men jag undrar vad hans väljare säger om att han ska fortsätta gå runt i riksdagen och lyfta lön utan några egentliga arbetsuppgifter.”

Källa:
Kent Ekeroth tillbaka i riksdagen


  • Publicerad:
    2013-02-13 22:52