KINA. Uppgifter gör nu gällande att kommunistpartiet i Kina slopar landets ettbarnspolitik och låter kinesiska par skaffa två barn.

kina rök folk

Kommunistpartiet anser att mer människor och ekonomisk tillväxt är vad Kina behöver.

Ettbarnspolitiken infördes under slutet av 1970-talet i Kina för att bekämpa landets kraftiga befolkningstillväxt. De som brutit mot lagen har tidigare bötfällts, vissa har förlorat sina jobb och i en del fall har mödrar tvingats abortera sina barn eller blivit steriliserade.

Nyheten att ettbarnspolitiken överges släpptes tidigare idag av det kinesiska kommunistpartiet efter att partiet hållit ett fyra dagar långt möte där man tog fram en femårsplan för landets ekonomi. Mötet ska ha hållits eftersom kommunistpartiet anser att Kinas ekonomiska tillväxt inte är tillräckligt hög. Partiet har sedan tidigare haft som mål att fördubbla Kinas bruttonationalprodukt mellan 2010 och 2020.

Kina började redan 2013 att liberalisera ettbarnspolitiken genom att tillåta par där den ena parten själv var ensamt barn i sin familj skaffa två barn.

Förändringarna som meddelades idag innebär att alla kinesiska par nu kommer få skaffa två barn. Tanken är att detta ska minska de ekonomiska problem som anses uppstå när andelen äldre personer växer i förhållande till de yngre generationerna. Utan den här reformen gjorde uppskattningar gällande att var tredje kines skulle vara över 60 år runt 2050.

I etablerad media i väst verkar förändringen välkomnas som positiv sett ur de liberala mänskliga rättigheternas perspektiv samt Kinas kortsiktiga ekonomiska behov.

Källa:
China adopts two-child policy


  • Publicerad:
    2015-10-29 15:55