KINA. Den kinesiska regeringen har länge blivit anklagad för att förtrycka ursprungsbefolkningen i Tibet. Nu satsar man på blandäktenskap mellan kineser och ursprungsbefolkningen för att på så sätt omintetgöra den upproriska stämningen i Tibet.

Tibet2

Under de senaste veckorna har kinesiska statstjänstemän med ansvar över det tibetanska området i landet lanserat en kampanj för att främja äktenskap mellan ursprungsbefolkningen i Tibet och kineser. Bland kritikerna uppges anledningen till tilltaget vara för att slå ner uppror genom assimilering och försvaga kulturen hos ursprungsbefolkningen.

Den kinesiska regringen menar dock att man har som mål att ena Kina på ett etniskt plan för att göra landet starkare och nya uppgifter gör gällande att den kinesiska regeringen sedan flera år tillbaka antagit en policy för att främja blandäktenskap.

Än så länge uppges den nya policyn ha vunnit mark och i en rapport som publicerades den här månaden har blandäktenskapen ökat radikalt över de senaste fem åren, från 666 år 2008 till 4 795 förra året.

Man nämner även i rapporten att de som ingår i ett blandäktenskap får bättre förmåner inom social trygghet, reproduktiva rättigheter samt semestrar. Barnet i äktenskapet får utbildning, sysselsättning och medlemskap i kommunistpartiet.

Källa:
China promotes mixed marriages in Tibet as way to achieve ‘unity’


  • Publicerad:
    2014-08-19 19:15