UTRIKES. Kina tillåter två nya sorters GMO-grödor, varav en från Monsanto, att importeras in i landet från USA. Beslutet är resultatet av de senaste handelssamtalen mellan Kina och USA.

Till skillnad från USA har Kina en mer strikt hållning gentemot genetiskt modifierade organismer, även kallat GMO. Men efter att en handelsdelegation från Kina samtalat med USA kommer man att tillåta två specifika GMO-grödor att importeras. Dessa två GMO-grödor produceras av Syngenta respektive Monsanto, rapporterar Reuters.

Handelssamtalen mellan Kina och USA gjort att Kina numera tillåter fyra nya GMO-gröder att importeras från USA till Kina.

GMO-grödor är starkt ifrågasatta då forskning pekat på att grödorna kan påverka människors hälsa. Dessutom har GMO-företag som Monsanto kritiserats för att de begagnar sig av bedräglig marknadsföring och märkning av produkter, samt för att de försöker stoppa forskning som går emot deras produkter.

Källor:
DuPont, Monsanto urge transparent GMO crop reviews in China
Monsanto attackerar forskare som kopplar samman glyfosat och cancer


  • Publicerad:
    2017-07-29 10:45