HISTORIA. En Nordfront-läsare har digitaliserat Oscar Landahls skrift Klasskamp eller folkgemenskap.

Nationalsocialistisk arbetare.

Nationalsocialistiska arbetare.

Veckans film/skrift

Vissa söndagar uppmärksammar Nordfront en film eller dokumentär av något slag. Har du förslag på en Veckans film? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

Nordfront-läsaren Tomas har tagit sig tid att digitalisera skriften Klasskamp eller folkgemenskap, författad av Oscar Landahl.

Han presenterar Landahls skrift på följande vis och ger andra Nordfront-läsare möjlighet att ladda ner den:

Under åren 1934 till 1936 gav Nationalsocialistiska arbetarpartiet ut en broschyrserie i fyra delar där de behandlade olika ämnen. I en av dessa skrev författaren Oscar Landahl om Klasskamp eller folkgemenskap och förklarade deras syn på saken.

Bland många nationella så pratas de gärna om folkgemenskap, men då man nämner socialism så ryggar de tillbaka. Dessa nationella har svalt, säkert omedvetet, marxisternas version av socialism.

Dessa har inte begripit att precis som Oscar skriver i sin text att ”Vår socialism är framförallt folkgemenskap. Det är gemenskapen med vårt eget svenska folk – den tillgivenhet till vår nordiska ras – det är blodets socialism”.

Vidare i texten så förklaras nationalsocialisternas syn på arbetaren, eller rättare sagt arbetet. Oavsett om man är kroppsarbetare eller om man arbetar intellektuellt så anses inte vissa yrken fulare och vissa finare.

Vissa saker i texten är som man förstår ålderdomligt och har inte hängt med, exempelvis när han beskriver månadslöner av 250 kronor. Men mycket är lika aktuellt nu som då.

Efter att man har läst Oscar Landahls ord så tror jag betydligt fler nationella kommer även att lägga till socialist bakom nationell.

Klicka här för att ladda ner skriften som .pdf.


  • Publicerad:
    2016-03-06 11:30