INRIKES. Antalet fattiga har fördubblats och många kommuner i Norrland förslummas eller håller på att gå i konkurs. Regeringens aktiva stöd till globalism, urbanism och desintegrationspolitik håller på att göra Sverige till Västvärldens mest splittrade land, skriver Fjällsjö Nyheter.

Under täckmanteln av ”jämlikhet” har makthavarna i Sverige ökat inkomstskillnaderna snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land i världen. Detta visar en ny rapport från LO, vars ledning själva aktivt stödjer regeringens splittringspolitik.

— Missnöjet på landsbygden och i glesbygd börjar växa sig ganska stort och om vi ska ta det på allvar måste vi göra något åt det här, säger säger Rickard Carstedt som är ombudsman på LO i Skellefteå.

Rapporten visar att andelen fattiga medborgare i Sverige har fördubblats sedan 1980-talet. Samtidigt har de rika blivit betydligt rikare. En stor orsak till att klassklyftorna kunnat öka så mycket just i Sverige är den extrema migrationspolitiken.

Sveriges migrationspolitik har inte fungerat ekonomiskt, annat än för samhällets rikaste. När inte miljarderna som gått till migration gett utlovad vinst, har ytterligare miljarder av samhällets pengar satsats på integrationspolitik. Nu medges att även integrationspolitiken misslyckats.

Regeringens lösning på problemet har varit att genom skattepengar finansiera nya hitte-på-jobb, som ska hjälpa staten att integrera migranter i samhället. De borgerliga partiernas löfte är istället att kraftigt sänka lönerna, så att arbetsgivare ska kunna anställa fler arbetare på arbetsplatserna.

Nu vill istället LO att staten skapar jämlikhet genom att slå mot de kommuner som klarat de så kallade ”utmaningarna” bäst. Genom att staten tar från migrantskeptiska kommuner som Vellinge, Sveriges ekonomiskt mest framgångsrika kommun, och ger till fattiga kommuner tyngda av integrationssatsningar, så kan jämlikheten återskapas i Sverige, menar LO.

Om inte något i politiken förändras är risken överhängande att dåligt presterande kommuner kommer att börja slås ut. I praktiken är detta lika med socialdemokratiskt styrda kommuner, vilket innebär att det borde finnas ett visst engagemang från regeringen i frågan.

Framförallt rör det sig om fattiga kommuner runt de större städerna, som Stockholm, Malmö och Göteborg, samt kommuner i Norrlands inland.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-11-23 14:00