Det har satts upp en del kampanjklistermärken i Eslöv. Bland annat har märken satts upp runt en av stadens skolor.


  • Publicerad:
    2012-12-11 00:19