MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här följer en kommentar från Haakon Forwald om NRK:s reportage om Motståndsrörelsen under lördagskvällen.

viktig_informasjon-640x369

NRK Dagsrevyn sände under lördagskvällen ett längre lögnreportage om Nordiska motståndsrörelsen baserat på intervjuer med bland annat förrädaren Henrik Holappa. En artikel med rubriken ”De är redo att ta till våld”, som är baserad på samma TV-reportage som publicerades på NRK under kvällen, har också publicerats idag.

Nordfront har tidigare under veckan kommenterat den tidigare finska medlemmen Henrik Holappas avhopp och förräderi i tre artiklar.

Avhopp och förräderi
Rasblandning, personangrepp och lögner: Detta är Henrik Holappas bok!
Artikelserie om Motståndsrörelsen i Finland

Jag blev själv kontaktad av NRK:s journalist Tormod Strand den 20 maj och informerades om att de hade genomfört intervjuer med Holappa i Oslo och en förfrågan gjordes om organisationen ville kommentera hans påståenden.

Holappa-bok-640x400

Henrik Holappa har gett ut boken ”Jag grundade en nynazistisk organisation” hos ett vänsterextremt bokförlag.

Med tanke på att reportaget skulle handla om vår organisation, men baseras på Holappas syn på den, kände jag att det var på sin plats att tacka ja till att komma med kommentarer.

Då organisationens uttalanden fick mycket lite utrymme i både reportaget och i NRK:s artikel, och med tanke på att mediabevakningen har gett väldigt många nya läsare, återger jag mina svar här i sin helhet och bemöter också en del av de lögnaktiga påståenden och ogrundade anklagelser som lades fram.

Påstående: Motståndsrörelsen är en högerextrem organisation och önskar ett raskrig.

Nordiska motståndsrörelsen är ingen ”högerextrem grupp”, utan en nordisk nationalsocialistisk organisation. Vi önskar inte på något sätt ett raskrig, men ser det som en eventuell framtida konsekvens av den pågående massinvandringen.

Påstående: Motståndsrörelsen önskar en nationalsocialistisk revolution, organisationens drivkraft är hat, Adolf Hitler förespråkade rashat och organisationen tror att massinvandringen kommer att leda till en utrotning av det europeiska folket.

Nordiska motståndsrörelsen är en revolutionär nationalsocialistisk organisation, ja. Drivkraften och motivationen till Motståndsrörelsen är dock inte ”hat”, snarare motiveras vår kamp av kärleken till vårt eget folk och vår ras. Rasbaserat hat var naturligtvis inte heller Adolf Hitlers drivkraft, något som Holappa själv mycket väl är medveten om. Att massinvandring kombinerat med låga europeiska födelsetal kommer leda till utrotningen av de europeiska folken, är ett obestridligt faktum.

Påstående: Holappa spekulerar kring medlemsantal vad gäller Norge och Norden.

Henrik Holappa har inte varit aktiv i organisationen på många år och när han var det hade han bara insyn i medlemsantalet vad gäller Finland. Alla uttalanden gällande detta blir därför bara spekulationer från hans sida.

Påstående: Holappa påstår att organisationen är villig att använda våld oavsett vad den önskar att uppnå.

Motståndsrörelsen tillåter, i likhet med norsk lag, att man använder våld i självförsvar. Offensivt våldsanvändande är inte tillåtet och kan leda till uteslutning ur organisationen. Om våra aktivister blir angripna när de till exempel delar ut flygblad, så försvarar de naturligtvis sig.

Påstående: Holappa påstår att han var helt central i ledningen av Motståndsrörelsen på en nordisk nivå och därför har haft en god insyn i ledarskapets strategier.

Detta stämmer inte. Henrik Holappa var, för många år sedan, central i ledningen av den finska avdelningen. Efter att han avgick som ledare för Finland har han dock haft begränsad insyn och inflytande i organisationen och dess interna liv, både vad gäller Finland och Norden.

Publicerades ursprungligen på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2016-05-22 22:13