INRIKES. Lilla Edets kommun  lånar femtio miljoner för att kunna betala ut kommunanställdas löner. Vanstyre och massinvandring har försatt kommunen i ekonomisk kris. Kommunordföranden vill dock inte diskutera den bedrivna politiken utan efterfrågar istället ännu fler migranter.

Genrebild massinvandring.

Lilla Edets kommun, som haft ett extremt stort inflöde av migranter och därför gjort sig beroende av statliga bidrag, tvingades i januari att låna pengar för att kunna betala ut de kommunanställdas löner.

Partierna Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet styr Lilla Edet. Kristoffersson pekar på det faktum att Julia Färjhage (C), ordförande i kommunstyrelsen, när hon tillfrågas om kommunens ”lönelån”, förklarar att ekonomin varit beroende av medel från staten. Hon skräder härvid inte orden, utan säger att denna ekonomi varit ”dopad med tillfälliga bidrag”.

Samtidigt värjer hon sig mot kritik mot den förda politiken med orden:

— Tyvärr hjälper det inte att tänka hur man borde ha agerat tidigare.

Kommunens utbildningsnämnd har ett underskott på 17 miljoner kronor, vilket framgår i en rapport presenterad i lokaltidningen TTELA, där underskottet beskrivs som ”överraskande”.

Anna Chorell (M) hävdar dock att underskottet var planerat. Hon kan emellertid inte säkert ange vilka utgifter som har orsakat det. Hon förmodar dock att det kan ha med inköp av ”gymnasieplatser i andra kommuner” att göra.

En granskning som tidningen Samhällsnytt har gjort ger vid handen att Individnämnden gick back med 8,6 miljoner i årsrapporten för 2019. Här ska nämnden förklarat underskottet med ”externa placeringar av barn och unga” men ändå ha tillagt att det rör sig om ”kostnader kopplade till de senaste årens höga invandring”.

Kommunfullmäktige gav i februari kommunstyrelsen mandat att besluta om nedskärningar på femton miljoner i de olika nämnderna. Detta kommer, visar det sig, drabba äldreomsorgen i synnerhet.

Kommunen avser underlåta att anställa personal tillfälligt under perioden då större delen av den ordinarie personalen har semester. Man har även tagit bort de ”två timmar av social tid som vårdpersonalen tillbringar med åldringarna” från arbetsschemat.

Kritiken bland de anställda inom äldrevården mot dessa beslut har varit hård. Ing-Marie Sjöö, som arbetar vid Lindkullens äldreboende,  påpekar att den förda politiken drabbar de äldre, medan Inga-Lill Boström, som arbetar vid samma äldreboende, ser ett desperat agerande av politiker som borde tagit uti med de ekonomiska problemen tidigare.

När det gäller politikers syn på massinvandringen till kommunen så har den ovan nämnda centerpartisten Färjehag uttalat ”hon vill se mer invandring till kommunen”.

Hon ska även i ett Facebookinlägg ha deklarerat:

— Vi har gott om utrymme för alla som ser en framtid i Lilla Edet.

Frej Dristig (SD), ledamot i kommunstyrelsen i Lilla Edet, ska däremot i en debatt i kommunfullmäktige ha fastslagit ”att kommunens invandring borde vara noll nyanlända mot bakgrund av det ekonomiska läge som råder”.

Källor:
Kommun satsade på migranter – tvingas låna 50 miljoner för löner
Oro i Lilla Edet när kommunen tvingas låna pengar till löner


  • Publicerad:
    2020-03-19 15:05