RELIGION. Under april månad skrev den kristna tidningen Dagen en artikel, i vilken det bland annat stod att homosexualitet är en synd som kan leda till en evighet i helvetet. Artikeln är undertecknad av 22 pingstpastorer varav en är Sverigedemokraten Timo Lordhelm, pastor i Korskyrkan i Örkelljunga.

christianity

Timo Lordhelm har även uttalat sig kritisk till homosexualitet under en intervju med SVT, därför har Örkelljunga kommun valt att strypa bidragen till kyrkan. Kultur- och fritidsnämnden, som tog beslutet, menar att församlingen inte gynnar kommunens strävan kring jämställdhet och likabehandling.

Enligt Facknämndens ordförande Björn Zorec måste kyrkan ändra sin så kallade värdegrund för att stödet ska kunna betalas ut igen.

— Alla människor i Örkelljunga ska känna sig välkomna till det föreningsliv som finns i kommunen, säger Zorec under en intervju.

Lordhelm själv menar att den kritiserade artikeln var ett inlägg i en debatt och vidhåller att homosexualitet ur ett teologiskt perspektiv är syndigt. Han menar vidare att artikeln var menad som en intern dialog och att hans församling är öppen för alla människor.

Alla är välkomna. Det är inget problem för oss. Jag kan definiera det för vem som helst som är intresserad.

I år hade Korskyrkan sökt bidrag för 40 000 kronor. Enligt Lordhelm är bidraget så pass litet att det inte betyder så mycket för församlingen.

Källa:
Kyrka måste ändra sin syn


  • Publicerad:
    2015-05-19 21:00