SKÅNE. Hässleholms kommun riskerar nu att få böta över 30 000 kronor efter att ha ställt upp valstugor som tillfällig bostad åt tiggande zigenare.

kåkstad

Tiggarna får flytta tillbaka till sina gamla bostäder.

Det var i mitten av februari som kommunens tekniska förvaltning placerade ut nio valstugor på ett industriområde, anledningen var att de så kallade tiggarna skulle kunna lämna sin kåkstad för att istället bo lite ståndsmässigt. Det dröjde en vecka efter att stugorna hade blivit bebodda tills kommunen lämnade in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden.

Ansökan ska behandlas under nästa vecka men redan nu har tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i en skrivelse sagt att ett sådant bygglov inte kommer att godkännas då det strider mot gällande detaljplan för området.

”Vid en samlad bedömning finner byggnadsnämnden att avvikelsen från detaljplanen inte kan anses bara liten och inte heller förenligt med detaljplanens syfte”, skriver man.

Nu riskerar kommunen att få betala 32 414 kronor i byggsanktionsavgift för sitt tilltag.

Källa:
Riskerar att få böta för tiggarnas stugor


  • Publicerad:
    2015-03-05 19:00