INRIKES. Sedan 2001 har kommunerna valt att lägga allt mindre pengar på äldreomsorgen. Orsaken uppges vara att pengarna istället bland annat går till ekonomiskt bistånd som följd av den massiva befolkningsökningen.

Nya siffror från Socialstyrelsen visar på att landets kommuner de senaste åren har valt att lägga allt mindre pengar på de äldre.

Äldreomsorgen ingår i socialtjänstens budget och år 2001 gick 58 procent av socialtjänstens pengar till äldre.  15 år senare hade andelen minskat med sex procentenheter, till 52 procent.

Orsaken till detta uppger man bland annat vara den ”snabba befolkningsökningen”, och att man då istället behöver lägga mycket mer pengar på individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

— Kostnaderna inom resten av socialtjänsten har ökat snabbare. Det är pengar som går till individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd och så vidare, och det beror delvis på den snabba befolkningsökning som vi har haft, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Wallenskog säger vidare att man också just nu har en så kallad satsning som innefattar att fler äldre ska tilldelas hemtjänst istället för att få en plats på ett äldreboende. Detta eftersom att hemtjänsten uppges vara ett billigare alternativ än äldreboenden.

Marta Szebehely, som är professor och har forskat länge om äldreomsorg vid Stockholms Universitet, säger dock att resultatet av denna så kallade satsning är negativ eftersom den innebär att de äldre då får mindre hjälp och stöd.

— När politikerna säger att det blir billigare med vård i hemmet är de ganska cyniska, för det blir bara billigare om man ger mindre hjälp, och låter någon annan ta ansvaret, och då blir det de anhöriga som får gå mellan, säger Szebehely.

Källa:
Kommuner lägger allt mindre på de gamla


  • Publicerad:
    2018-09-08 17:45