INRIKES. Kommunstyrelserna i allt fler kommuner tvingas rationalisera elen då de har brist på pengar.

Flera småorter runt om i landet riskerar att bli utan belysning då kommunerna har låtit infrastrukturen förfalla. Antingen tvingas kommunerna att rusta upp infrastrukturen eller så kommer de behöva släcka ned belysningen på de allmänna vägar de sköter. Många kommuner har inte råd och därför väntas nedsläckning på en del småorter runtom i landet, detta framgår av ett reportage i Sveriges Radio.

Förutom de nämnda småorterna så rationaliseras elen allt mer i svenska kommuner. I Vimmerby kommun släckte man i början av året ned gatubelysningen på vissa utvalda platser nattetid för att på så sätt spara pengar, enligt Dagens Vimmerby (DV).

Besparingar på några hundratusen är anledningen till Vimmerby kommuns beslut om att släcka ner delar av gatubelysningen, enligt Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen. Man kommer att begränsa trafikbelysningen genom att varannan belysningsstolpe ska släckas ner på vardagar mellan midnatt och 07 och helger mellan 02-07. Marie Nicholson poängterar att nedsläckningen inte kommer beröra trygghetsbelysningen då man gett gatukontoret i uppdrag att bedöma var i kommunen den bör bestå som i utsatta villaområden, parker, lekplatser och gång och cykelvägar där förslaget är att ha tänt alla lampor under de mörka timmarna. Hon utvecklar att det inte är nödvändigt att ha ljust överallt hela tiden och menar att varannan lampa räcker att ha tänd då man på så sätt sparar mycket pengar.

Det var efter en anmäld våldtäkt 2017 i Kungsparken i Vimmerby som den förra majoriteten tog beslutet att samtliga lampor skulle vara tända i Vimmerby stad. Våldtäktsutredningen lades sedermera ned men beslutet om gatubelysning stod fast tills i början av året.

I Norrköpings kommun fick Tekniska nämnden 30 miljoner i besparingskrav under 2020, en följd av detta blev att kommunens elkostnader skulle krympa med två miljoner av de 14 miljoner det kostade kommunen med gatubelysningen. Man valde då att släcka ned tolv av de större trafikledernas gatubelysning som en del av besparingsåtgärderna. Man lät även informera sina kommuninvånare på sin hemsida om att det var besparingstider i stora delar av kommunerna i Sverige och att det berodde på ökningen av äldre och barn och där folk i arbetsför ålder inte ökade i samma takt.

År 2019 beslutade Huddinge kommun om att sänka ljusstyrkan på gatubelysning för att spara pengar. Huddingeborna protesterade så kraftigt att kommunen tog tillbaka beslutet enligt Dagens Nyheter.


  • Publicerad:
    2021-07-28 16:55