SKÅNE. Flera kommuner i Skåne överväger att låta nyanlända invandrare gå före i bostadsköerna. Bostadsbristen är redan stor, varför detta förslag väcker blandade känslor bland svenskarnas som skulle diskrimineras om förslaget går igenom.

Alla de invandrare som väller in i landet skapar problem för kommunerna eftersom bostadsbristen redan är stor. Flera kommuner i Skåne överväger nu att ge nyanlända invandrare ett ”snabbspår” i bostadsköerna. Men att låta invandrare smita före i köerna väcker blandade känslor.

I höst kommer ytterligare 95 asylsökare till Ystad. Samtidigt brukar det inte komma ut fler än ett tiotal lägenheter varje månad och till de få lägenheterna som släpps är bostadskön lång.

— De är anvisade plats här och ska det vara någon idé att ta emot dem ska vi också kunna erbjuda dem bostad, säger kommundirektör Jonas Rosenqvist.

Hyresföreningen anser att nyanlända invandrare ska placeras i en speciell grupp av ”socialt utsatta” och därmed kunna smita före alla andra som stått i bostadskö under lång tid.

Flera kommuner resonerar på samma sätt vad gäller att låta invandrare gå före i bostadsköerna. Kristianstads kommunala bostadsbolag, ABK, menar dock att det går emot bolagets regelverk att låta invandrare smita före i kön.

I Hörby och Klippan planeras det för tillfälliga moduler och paviljonger. Privata hyresvärdar oroar sig för att invandrarna inte ska betala sina hyror och vill därför att kommunerna ska gå i borgen för invandrare utan jobb och inkomst.

Kommunernas planer väcker blandade känslor hos vanliga svenskar som SVT pratat med. Alice Andersson anser att svenskar i första hand ska få hyreslägenheter. Agneta Casey säger att man måste dela med sig, men att invandrare inte ska få gå före i kön. Margareta af Sandeberg menar att man måste ha jobb för att kunna få ett hyreskontrakt.

Kommundirektör Rosenqvist tycker dock att alla borde ta större ”ansvar” och ”hjälpa till” nu när situationen är som den är.

Källa:
Kommuner vill ha snabbspår för nyanlända i bostadskön


  • Publicerad:
    2016-05-21 16:05