En mängd olika fysiska övningar samt backträning genomfördes detta träningspass med Kampgrupp 111. Även olika tänkbara “gatuscenarion” i numerärt underläge iscensattes.


  • Publicerad:
    2018-08-29 14:00