GÖTEBORG. Föregående helg anordnade Europa Terra Nostra en konferens i Göteborg. Här kommer ett kort reportage därifrån.

Samtidigt som Motståndsrörelsen hade en offentligt flygbladsutdelning i Göteborg under lördagen så arrangerade Europa Terra Nostra, som är en del av Allince For Peace and Freedom, en konferens i staden med temat Syrien som besöktes av en motståndsman.

Titeln för konferensen var ”Vändpunkt Syrien – Första gången som globalisterna förlorar ett krig”. En rubrik som syftar på att att krigslyckan för globalisterna nu har vänt och de västfinaniserade terrorgrupperna i landet nu är på reträtt.

Första talaren var Herve van Laethem, ledaren för det belgiska nationalrevolutionära partiet NATION. Laethem talade om sina egna erfarenheter från Syrien och Irak. Bland annat berättade han om hur han åkte ner innan invasionen av Irak 2003 och agerade där mänsklig sköld för icke-militära mål som låg i farozonen för NATO:s flygbombningar. I efterhand konstaterade han dock att detta var något av ett naivt agerande då han med tiden förstått att NATO inte bryr sig om några västerlänningar som agerar mänskliga sköldar skulle befinna sig på ett tilltänkt mål eller inte. Vill de slå till så slår de till.

Näste talare var Lahoud Lahdo, en kristen syrier som numera bor i Bryssel där han bland annat arbetar som översättare i Bryssels domstol och är medlem i Belgiens liberala parti men också aktiv i nationalistiska organisationer. Lahdo berättade om två speciellt intressanta saker om den globalistiska inblandningen i kriget, han visade bland annat ett nyhetsklipp där man visade upp beslagtaget militärt materiell i form av vapen och pansarfordon från de islamistiska terrorgrupperna. Framförallt vapen från NATO-länder, exempelvis en hel del moderna vapen från den belgiska vapentillverkaren Fabrique Nationale och pansarfordon tillverkade så sent som 2011 som på ”oförklarliga” vis hamnat i jihadisternas händer.
I den efterföljande paneldebatten fick Lahdo en intressant fråga från en i publiken om huruvida kriget i Syrien även var en del i planen om ett Storisrael. Lahdo svarade att så var såklart fallet och att detta var både Syriens ledare och dess allierade såklart medvetna om.

Den siste internationella gästen att tala var NPD:s förra partiledare och Europaparlamentarikern Udo Voigt som berättade om sina flera resor till krigets Syrien och om hur en fotoutställning om dessa blev censurerad av Europaparlamentet med motiveringen att den var ”för politisk”.

Talade gjorde även Europa Terra Nostras ordförande Dan Eriksson och Allince for Peace and Freedoms generalsekreterare Stefan Jacobsson. De valde att lämna temat Syrien till experterna och fokuserade istället på den kamp emot globalisternas planer som förs på hemmaplan.

Jacobsson berättade om vikten av att vara öppen med sina åsikter och hur man på det viset är den bästa ambassadören för den nationella kampen istället för den mer bekväma anonymiteten.

Eriksson berättade om hur han innan konferensen blivit uppringd av en journalist från SVT som ställt ledande frågor och till en början inte fått de svar som hon önskade, men hur han i slutet på intervjun nämnt syriska flyktingar och hur detta citat blev i stort sett det enda som kom med i SVT:s artikel.


  • Publicerad:
    2017-11-01 13:10